Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Barbara Hapka
telefon
(76) 831-42-41 wew. 59
telefon
(76) 836 60 21

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Barbara Ratowska
telefon
(76) 831-42-41 wew. 40
telefon
(76) 836 60 10

Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej

Marcin Zglinicki
telefon
(76) 831-42-41 wew. 40
telefon
(76) 836 60 10

Pracownik obsługi - inkasent

Katarzyna Gaś
telefon
(76) 836 60 10
telefon
609 585 521