Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

REFERAT ROZWOJU I DRÓG

Kierownik Referatu Rozwoju i Dróg

Karolina Bendyk
telefon
(76) 831-42-41 wew. 56

Stanowisko ds. utrzymania dróg

Angelika Trojanowska
(wz. Hanna Czerchowska)
Telefon
(76) 831-42-41 wew. 39
Telefon
(76) 836 60 09

Stanowisko ds. obronnych, wojskowych i zarządzania kryzysowego

Iwona Rudowicz
telefon
(76) 831-42-41 wew. 50
telefon
(76) 836 60 19

Stanowisko ds. inwestycji i remontów

Alicja Kloc
telefon
(76) 831-42-41 wew. 39
telefon
(76) 836 60 09

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Anna Biała
telefon
(76) 831-42-41 wew. 57

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy

Adrianna Staszczyk
telefon
(76) 831-42-41 wew. 47
telefon
(76) 836 60 17