Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

REFERAT ORGANIZACYJNY

Stanowisko ds. obsługi Rady i Wójta Gminy

Małgorzata Kawka
telefon
(76) 831-42-41 wew. 35
telefon
(76) 836 60 05

Stanowisko ds.
kadr i oświaty

Joanna Kołtyś
telefon
(76) 831-42-41 wew. 49
telefon
(76) 836 60 18

Stanowisko ds. obywatelskich i ochrony zdrowia

Barbara Frątczak
telefon
(76) 831-42-41 wew. 42
telefon
(76) 836 60 12

Stanowisko ds.
obsługi sekretariatu

Justyna Muchowska
telefon
(76) 831-42-41