Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

REFERAT GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ

Kierownik Referatu Gospodarki Wodno – Ściekowej

Barbara Hapka
telefon
(76) 831-42-41 wew. 48
telefon
(76) 836 60 21

Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej

Marcin Zglinicki
telefon
(76) 831-42-41 wew. 58
Kamila Nieruchalska
telefon
(76) 831-42-41 wew. 58

Pracownik obsługi – odczytywacz wodomierzy

Katarzyna Gaś
telefon
(76) 831-42-41 wew. 59
telefon
609 585 521