Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Monika Lisiecka
telefon
(76) 831-42-41 wew. 38
telefon
(76) 836 60 08

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Paulina Bilińska
telefon
(76) 831-42-41 wew. 36
telefon
(76) 836 60 06

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Barbara Ratowska
telefon
(76) 831-42-41 wew. 40

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Sławomir Szylkin
(wz. Justyna Ciarach)
telefon
(76) 836 60 07

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Izabela Szymczak
Telefon
(76) 831-42-41 wew. 40
Telefon
(76) 836 60 10

Palacz-konserwator

Krzysztof Grzywacz