Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Monika Lisiecka
telefon
(76) 831-42-41 wew. 38
telefon
(76) 836 60 08

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Artur Miechowicz
telefon
(76) 831-42-41 wew. 36
telefon
(76) 836 60 06

Palacz-konserwator

Wiesław Ziemiński