Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

REFERAT GOSPODARCZY

Kierownik Referatu Gospodarczego Stanowisko
ds. inwestycji i remontów

Karolina Bendyk
telefon
(76) 831-42-41 wew. 39
telefon
(76) 836 60 09

Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

Sławomir Szylkin
telefon
(76) 831-42-41 wew. 37
telefon
(76) 836 60 07

Stanowisko ds. utrzymania dróg

Marta Strzałkowska
telefon
(76) 831-42-41 wew. 39
telefon
(76) 836 60 09

Stanowisko ds. zamówień publicznych i rozwoju

Anna Biała
telefon
(76) 831-42-41 wew. 47
telefon
(76) 836 60 17

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy

Agnieszka Tupadło
telefon
(76) 831-42-41 wew. 47
telefon
(76) 836 60 17

Stanowisko ds. obronnych, wojskowych i zarządzania kryzysowego

telefon
(76) 831-42-41 wew. 50
telefon
(76) 836 60 19