Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Już w kwietniu planowane jest rozpoczęcie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Tęczowa w m. Nielubia”. Właśnie została podpisana umowa z wykonawcą robót firmą HYDRO SYSTEM Hubert Sychowicz z Buczyny.

- Łączny koszt zadania to ponad 420.000,00 zł, z czego 100.000,00 zł, to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Żukowice – mówi Krzysztof Wołoszyn wójt gminy Żukowice.

Dotychczas nieskanalizowany teren nowego budownictwa jednorodzinnego zostanie wyposażony w sieć kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami do których będą przyłączone przylegające działki. Dodatkowo w stronę ul. Słonecznej zostaną wykonane odgałęzienia umożliwiające w późniejszym czasie skanalizowanie tej części drogi. Wyposażenie tego terenu w zbiorczą sieć kanalizacyjną wpłynie na poprawę życia mieszkańców, a przede wszystkim podniesie bezpieczeństwo ujęcia wody pitnej w Nielubi.

Inwestycja obejmuje również budowę wodociągu, ponieważ w okresie kiedy powstawały pierwsze domy na ul. Tęczowej były one podłączane do istniejącego rury zaopatrującej miejscowości Słone i Kamiona. Aby uniezależnić ciągłość dostaw wody do m. Słone i Kamiona, w ramach realizowanego zadania wykonany zostanie by-pass istniejącego wodociągu. Dodatkowo dokonana zostanie modernizacja węzła zasuw, umożliwiającego niezależne wyłączenie m. Słone oraz m. Kamiona.

W ramach inwestycji wybudowane zostanie ok. 550 m sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 560 m sieci wodociągowej.

Planowany termin zakończenia budowy: 31 maja 2021 roku.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WODOCIĄGOWEJ - UL. TĘCZOWA, NIELUBIA - zdjęcie 1

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WODOCIĄGOWEJ - UL. TĘCZOWA, NIELUBIA - zdjęcie 2

 
 
facebook