Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

15 lutego planowane jest rozpoczęcie kapitalnego remontu budynku ośrodka zdrowia oraz GOPS w Nielubi. Zadanie to możliwe jest dzięki pozyskanym środkom przez Gminę Żukowice z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,6 mln zł. Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminy. Jednocześnie gmina wystąpiła o przyznanie dotacji i pożyczki z  WFOŚiGW we Wrocławiu. Całkowita planowana wartość zadania to kwota ponad 2 miliony złotych.

"O potrzebie remontu tego obiektu mówiło się latami. Stary budynek z lat 80 tych wymagał od wielu lat napraw i remontów. Dodatkowo w okresie zimowym opalany piecem węglowym obiekt powodował emisję uciążliwych dla mieszkańców i środowiska spalin. Teraz to się zmieni" – mówi wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn. 

Zakres planowanych prac obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku (hydroizolację ścian, ocieplenie ścian piwnicznych, nadziemia, docieplenie stropodachu), wymianę okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, wymianę instalacji: elektrycznych, telekomunikacyjnych, wody ciepłej i cyrkulacyjnej, zimnej, kanalizacji,. Dodatkowo zlikwidowany zostanie dotychczasowy system centralnego ogrzewania – piec węglowy na nowe źródło ciepła – pompa ciepła wraz z wspomagającą ten system instalacją gazową. Dodatkowym elementem będzie wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu jak również wykonanie instalacji klimatyzacji w obiekcie. Zakres obejmuje również montaż podnośnika pionowego (winda m.in. dla osób niepełnosprawnych) wraz z budową dojazdu.

Planowany termin  rozpoczęcia prac: 15.02.2021 r.

Przedmiotowy remont zostanie przeprowadzony etapowo z uwagi na prowadzoną działalność wielu podmiotów zlokalizowanych w tym obiekcie.

Mając na uwadze powyższe, od 15.02.2021 r. jednostka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostanie przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej w Nielubia (skrzydło byłego Gimnazjum). O kolejnych etapach będziemy informować na bieżąco mieszkańców.

Mamy świadomość, iż pojawią się utrudnienia podczas korzystania z usług poszczególnych instytucji, jednak potrzeba remontu i poprawy warunków jest niezbędna.  W trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników zwracamy się z prośbą  o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o wyrozumiałość. Pomimo wszelkich utrudnień i niedogonień z jakimi będziemy musieli się zmierzyć podczas trwania prac remontowych budynku w przyszłości będziemy mogli korzystać z nowoczesnego, komfortowego obiektu, który również dostosujemy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 
 
facebook