Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Ilustracja wprowadzenia: ROZPOCZĘŁY SIĘ PIERWSZE PRACE INWESTYCYJNE NA PRZEPOMPOWNIACH SCIEKÓW W RAMACH ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODAKI ŚCIEKOWEJ

W marcu bieżącego roku informowaliśmy o podpisaniu trójstronnej umowy na realizację największej inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej na terenie gminy Żukowice w ostatnich latach, polegającej na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w celu przekierowania ścieków z terenu Gminy Żukowice do oczyszczalni w Głogowie.

Elementem przedmiotowej inwestycji jest także modernizacja systemu oczyszczania ścieków.

Ilustracja wprowadzenia: ZAKOŃCZYŁ SIĘ KOLEJNY ETAP BUDOWY CHODNIKA W M. NIELUBIA

W miejscowości Nielubia zakończyły się prace związane z budową chodnika przy drodze gminnej. Prace miały na celu poprawę bezpieczeństwa i podniesienie komfortu przemieszczania się wzdłuż tej trasy i realizowane są systematycznie od kilku lat.
Zakończona budowa to już trzeci etap inwestycji.

Ilustracja wprowadzenia: BOISKO WIELOFUNKCYJNE W BRZEGU GŁOGOWSKIM - OTWARTE

W miniony piątek 30 lipca w miejscowości Brzeg Głogowski odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali najmłodsi mieszkańcy Brzegu Głogowskiego.

Nowo otwarte boisko wielofunkcyjne to kolejny element, który wraz z niedawno oddanym do użytku placem zabaw i siłownią plenerową, tworzy kompleksowo wyposażony teren rekreacyjny. Boisko posiada nowoczesną, bezpieczną nawierzchnię poliuretanową z polami do gry w piłkę siatkową, ręczną i koszykówkę. Teren ogradzają piłkochwyty. W ramach zadania zamontowano również oświetlenie, ławki i stojak na rowery.  Z obiektu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy, choć z pewnością najczęściej będą tu zaglądać dzieci i młodzież z pobliskiej szkoły, także w czasie wakacji, ponieważ obiekt będzie dostępny również poza czasem funkcjonowania szkoły mówi Krzysztof Wołoszyn – wójt gminy Żukowice.

Ilustracja wprowadzenia: BUDUJEMY W PARKU W M. KAMIONA NOWE MIEJSCE DO ODPOCZYNKU I REKREACJI

W miejscowości Kamiona rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania mającego na celu utworzenie miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców m. Kamiona z elementami boiska do gry.

W miejscowości Kamiona nie było dotąd miejsca, które umożliwiałoby uprawianie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu i które pozwalałoby jednocześnie na integrację społeczności. Nowo powstałe miejsce rekreacji będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców i z pewnością wpłynie na wzrost atrakcyjności miejscowości, a jednocześnie stanie się miejscem wypoczynku dla mieszkańców m. Kamiona – mówi Krzysztof Wołoszyn – wójt Gminy Żukowice

Ilustracja wprowadzenia: W NIELUBI TRWA BUDOWA KOLEJNEJ CZĘŚCI CHODNIKA

Trwają prace budowlane kolejnej części chodnika przy drodze gminnej w m. Nielubia.

Budowa chodnika w m. Nielubia (etap 3b) to kontynuacja prac rozpoczętych w 2020 roku, podczas których wybudowano chodnik po prawej stronie drogi gminnej od drogi krajowej – mówi Krzysztof Wołoszyn wójt Gminy Żukowice.

Planowana inwestycja zakłada budowę chodnika na długości blisko 160 metrów odcinka drogi po stronie lewej od przejścia dla pieszych do połączenia z chodnikiem biegnącym z nowego osiedla w m. Nielubia.

Ilustracja wprowadzenia: W KROMOLINIE BĘDZIE BEZPIECZNIEJ - TRWA BUDOWA CHODNIKA

Trwa  budowa chodnika w m. Kromolin. Jest to kontynuacja rozpoczętych w 2019 roku prac, podczas których gmina wykonywała drogę od cmentarza wraz z budową chodnika – po lewej stronie.

Przypomnijmy, że zadanie jest realizowane w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje swoim zakresem prace na sieci wodociągowej, tj. wymianę obecnego wodociągu na nowy wraz z przyłączami. Drugi etap to budowa chodnika na długości 212 m o zmiennej szerokości od 1,5 m do 2,5m z kostki betonowej. Obecnie są tam wykonywane zjazdy o nawierzchni z kostki kamiennej, do posesji położonych wzdłuż drogi objętej inwestycją.

Ilustracja wprowadzenia: W BRZEGU GŁOGOWSKIM TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE BOISKA

Trwają intensywne prace przy budowie wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim. Inwestycja rozpoczęła się w kwietniu bieżącego roku. Do tej pory wykonano betonową podbudowę boiska, zamontowano elementy ogrodzenia, położono chodnik z kostki brukowej umożliwiający dojście do obiektu, a także ułożono instalację elektryczną wraz z montażem słupów oświetleniowych.

Ilustracja wprowadzenia: RUSZA PRZEBUDOWA DROGI W SZCZEPOWIE

Już niebawem – bo  w połowie czerwca ruszą prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Szczepów.
Właśnie wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał umowę z wykonawcą prac budowlanych – firmą PBD Sp. z o.o. W ramach przedmiotowego zadania zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku o długości 295 m.

Ilustracja wprowadzenia: KOLEJNE POZYSKANE ŚRODKI FINANSOWE DLA GMINY ŻUKOWICE

Miło nam poinformować, iż Gmina Żukowice pozyskała  kolejne środki  finansowe na realizację następnych, ważnych dla nas inwestycji na terenie gminy. Środki finansowe pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na realizację inwestycji w miejscowościach w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej (PGR-y).

Ilustracja wprowadzenia: BUDOWA CHODNIKA W NIELUBI

Już niebawem w Nielubi rozpocznie się budowa kolejnej części chodnika przy drodze gminnej w m. Nielubia. Właśnie została podpisana umowa na roboty budowlane polegające na budowie chodnika w m. Nielubia (etap 3b). To kontynuacja prac z 2020 roku, podczas których wybudowano chodnik po prawej stronie drogi gminnej od drogi krajowej mówi Krzysztof Wołoszyn wójt Gminy Żukowice.

Ilustracja wprowadzenia: MAMY KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE NA ZADANIE PRZEBUDOWY DROGI W SZCZEPOWIE

Kolejne środki finansowe zasilą budżet Gminy Żukowice. Właśnie otrzymaliśmy kolejną dobrą informację z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą przekazania dotacji na rzecz Naszej Gminy w kwocie 29.500,00  zł, na zadanie „Przebudowy drogi wewnętrznej w m. Szczepów”.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o wynikach naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie Gmina Żukowice otrzymała wsparcie w wysokości 185 231 zł na przebudowę drogi w Szczepowie.

Ilustracja wprowadzenia: RUSZYŁA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM

Już niebawem przy Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim powstanie nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt do uprawiania sportu. Właśnie rozpoczęły się prace związane z budową boiska w m. Brzeg Głogowski

- To jedna z inwestycji, o  potrzebie której mieszkańcy, a w szczególności dzieci mówiły od wielu lat.  Wykonaliśmy dokumentacje i szukaliśmy możliwości zdobycia środków niezbędnych do jego realizacji. Teraz gdy pozyskaliśmy środki  finansowe - ruszamy z inwestycją.

 
 
facebook