Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Ilustracja wprowadzenia: TRWAJĄ ZAAWANSOWANE PRACE REMONTOWE BUDYNKU GOPS I OŚRODKA ZDROWIA W NIELUBI

- Remont przeprowadzany jest etapowo z uwagi na prowadzoną działalność wielu podmiotów zlokalizowanych w tym obiekcie. Do tej pory w części GOPS wykonano instalacje elektryczne i telekomunikacyjne. Obecnie wstawiane są już nowe okna. Właśnie zakończono prace związane z wylaniem posadzek, a na zewnątrz trwają intensywne prace polegające na dociepleniu przyziemia budynku - mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.

Ilustracja wprowadzenia: TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA UL. TĘCZOWEJ W NIELUBI

Już niebawem mieszkańcy ul. Tęczowej w miejscowości Nielubia będą mogli przyłączyć swoje domy do systemu zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rozpoczęły się właśnie prace związane z budową sieci wodno – kanalizacyjnej.
To już kolejna inwestycja w tym półroczu z zakresu gospodarki wodno - ściekowej realizowana na terenie Gminy Żukowice.

Ilustracja wprowadzenia: KOLEJNY ZASTRZYK FINANSOWY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU TRAFIA DO GMINY ŻUKOWICE

650 tysięcy złotych otrzymała Gmina Żukowice z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach trzeciego naboru wniosków. Ogłoszenie wyników nastąpiło w środę 31 marca 2021.
Łącznie w trzech etapach programu (pierwsze dwa odbyły się w 2020 r.) do Gminy Żukowice trafi 4.750.000,00 złotych. Dzięki wsparciu otrzymanemu w trzecim etapie będziemy mogli zrealizować kolejne zaplanowane inwestycje – informuje wójt Krzysztof Wołoszyn.

Ilustracja wprowadzenia: ROZPOCZYNAMY INWESTYCJE PRZEBUDOWY SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE

Rozpoczynamy największą inwestycję gminną z zakresu gospodarki ściekowej w ostatnich latach. Celem zadania jest przebudowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Żukowice, która pozwoli na skierowanie ścieków z miejscowości skanalizowanych Gminy oraz z miejscowości przewidzianych do skanalizowania w przyszłości do oczyszczalni ścieków w Głogowie.

Ilustracja wprowadzenia: BĘDZIE BOISKO WIELOFUNKCYJNE W BRZEGU GŁOGOWSKIM

Miło nam poinformować, iż Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał umowę na wykonanie zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim".

Wartość umowy to kwota blisko 500.000,00 zł.

Ilustracja wprowadzenia: ROZPOCZĘŁA SIĘ BUDOWA MIEJSCA AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ I RUCHOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM

Właśnie rozpoczęły się prace inwestycyjne przy Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim. Zadanie polega na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej - przygotowaniu terenu aktywności sportowej i ruchowej – mówi Krzysztof Wołoszyn wójt Gminy Żukowice.
Zakres prac obejmuje demontaż i montaż istniejących urządzeń na placu zabaw, zdjęcie humusu, korytowanie terenu, wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, wykonanie przestrzeni sportowej i ruchowej.

Ilustracja wprowadzenia: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ WODOCIĄGOWEJ - UL. TĘCZOWA, NIELUBIA

Już w kwietniu planowane jest rozpoczęcie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Tęczowa w m. Nielubia”. Właśnie została podpisana umowa z wykonawcą robót firmą HYDRO SYSTEM Hubert Sychowicz z Buczyny.

- Łączny koszt zadania to ponad 420.000,00 zł, z czego 100.000,00 zł, to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Gminy Żukowice – mówi Krzysztof Wołoszyn wójt gminy Żukowice.

Ilustracja wprowadzenia: RUSZA KOMPLEKSOWY REMONT BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ OŚRODKA ZDROWIA W NIELUBI

15 lutego planowane jest rozpoczęcie kapitalnego remontu budynku ośrodka zdrowia oraz GOPS w Nielubi. Zadanie to możliwe jest dzięki pozyskanym środkom przez Gminę Żukowice z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1,6 mln zł. Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminy. Jednocześnie gmina wystąpiła o przyznanie dotacji i pożyczki z  WFOŚiGW we Wrocławiu. Całkowita planowana wartość zadania to kwota ponad 2 miliony złotych.

 
 
facebook