Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Ilustracja wprowadzenia: W BRZEGU GŁOGOWSKIM TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE BOISKA

Trwają intensywne prace przy budowie wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim. Inwestycja rozpoczęła się w kwietniu bieżącego roku. Do tej pory wykonano betonową podbudowę boiska, zamontowano elementy ogrodzenia, położono chodnik z kostki brukowej umożliwiający dojście do obiektu, a także ułożono instalację elektryczną wraz z montażem słupów oświetleniowych.

Ilustracja wprowadzenia: RUSZA PRZEBUDOWA DROGI W SZCZEPOWIE

Już niebawem – bo  w połowie czerwca ruszą prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Szczepów.
Właśnie wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał umowę z wykonawcą prac budowlanych – firmą PBD Sp. z o.o. W ramach przedmiotowego zadania zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku o długości 295 m.

Ilustracja wprowadzenia: KOLEJNE POZYSKANE ŚRODKI FINANSOWE DLA GMINY ŻUKOWICE

Miło nam poinformować, iż Gmina Żukowice pozyskała  kolejne środki  finansowe na realizację następnych, ważnych dla nas inwestycji na terenie gminy. Środki finansowe pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na realizację inwestycji w miejscowościach w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej (PGR-y).

Ilustracja wprowadzenia: BUDOWA CHODNIKA W NIELUBI

Już niebawem w Nielubi rozpocznie się budowa kolejnej części chodnika przy drodze gminnej w m. Nielubia. Właśnie została podpisana umowa na roboty budowlane polegające na budowie chodnika w m. Nielubia (etap 3b). To kontynuacja prac z 2020 roku, podczas których wybudowano chodnik po prawej stronie drogi gminnej od drogi krajowej mówi Krzysztof Wołoszyn wójt Gminy Żukowice.

Ilustracja wprowadzenia: MAMY KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE NA ZADANIE PRZEBUDOWY DROGI W SZCZEPOWIE

Kolejne środki finansowe zasilą budżet Gminy Żukowice. Właśnie otrzymaliśmy kolejną dobrą informację z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą przekazania dotacji na rzecz Naszej Gminy w kwocie 29.500,00  zł, na zadanie „Przebudowy drogi wewnętrznej w m. Szczepów”.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o wynikach naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie Gmina Żukowice otrzymała wsparcie w wysokości 185 231 zł na przebudowę drogi w Szczepowie.

Ilustracja wprowadzenia: RUSZYŁA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM

Już niebawem przy Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim powstanie nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt do uprawiania sportu. Właśnie rozpoczęły się prace związane z budową boiska w m. Brzeg Głogowski

- To jedna z inwestycji, o  potrzebie której mieszkańcy, a w szczególności dzieci mówiły od wielu lat.  Wykonaliśmy dokumentacje i szukaliśmy możliwości zdobycia środków niezbędnych do jego realizacji. Teraz gdy pozyskaliśmy środki  finansowe - ruszamy z inwestycją.

Ilustracja wprowadzenia: TRWAJĄ ZAAWANSOWANE PRACE REMONTOWE BUDYNKU GOPS I OŚRODKA ZDROWIA W NIELUBI

- Remont przeprowadzany jest etapowo z uwagi na prowadzoną działalność wielu podmiotów zlokalizowanych w tym obiekcie. Do tej pory w części GOPS wykonano instalacje elektryczne i telekomunikacyjne. Obecnie wstawiane są już nowe okna. Właśnie zakończono prace związane z wylaniem posadzek, a na zewnątrz trwają intensywne prace polegające na dociepleniu przyziemia budynku - mówi Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice.

Ilustracja wprowadzenia: TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA UL. TĘCZOWEJ W NIELUBI

Już niebawem mieszkańcy ul. Tęczowej w miejscowości Nielubia będą mogli przyłączyć swoje domy do systemu zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rozpoczęły się właśnie prace związane z budową sieci wodno – kanalizacyjnej.
To już kolejna inwestycja w tym półroczu z zakresu gospodarki wodno - ściekowej realizowana na terenie Gminy Żukowice.

Ilustracja wprowadzenia: KOLEJNY ZASTRZYK FINANSOWY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU TRAFIA DO GMINY ŻUKOWICE

650 tysięcy złotych otrzymała Gmina Żukowice z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach trzeciego naboru wniosków. Ogłoszenie wyników nastąpiło w środę 31 marca 2021.
Łącznie w trzech etapach programu (pierwsze dwa odbyły się w 2020 r.) do Gminy Żukowice trafi 4.750.000,00 złotych. Dzięki wsparciu otrzymanemu w trzecim etapie będziemy mogli zrealizować kolejne zaplanowane inwestycje – informuje wójt Krzysztof Wołoszyn.

Ilustracja wprowadzenia: ROZPOCZYNAMY INWESTYCJE PRZEBUDOWY SYSTEMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W GMINIE

Rozpoczynamy największą inwestycję gminną z zakresu gospodarki ściekowej w ostatnich latach. Celem zadania jest przebudowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Gminy Żukowice, która pozwoli na skierowanie ścieków z miejscowości skanalizowanych Gminy oraz z miejscowości przewidzianych do skanalizowania w przyszłości do oczyszczalni ścieków w Głogowie.

Ilustracja wprowadzenia: BĘDZIE BOISKO WIELOFUNKCYJNE W BRZEGU GŁOGOWSKIM

Miło nam poinformować, iż Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał umowę na wykonanie zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim".

Wartość umowy to kwota blisko 500.000,00 zł.

Ilustracja wprowadzenia: ROZPOCZĘŁA SIĘ BUDOWA MIEJSCA AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ I RUCHOWEJ W BRZEGU GŁOGOWSKIM

Właśnie rozpoczęły się prace inwestycyjne przy Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim. Zadanie polega na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej - przygotowaniu terenu aktywności sportowej i ruchowej – mówi Krzysztof Wołoszyn wójt Gminy Żukowice.
Zakres prac obejmuje demontaż i montaż istniejących urządzeń na placu zabaw, zdjęcie humusu, korytowanie terenu, wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, wykonanie przestrzeni sportowej i ruchowej.

 
 
facebook