Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Ilustracja wprowadzenia: TRWA BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. SZCZEPÓW

W miejscowości Szczepów trwają prace przy realizacji inwestycji związanej z budową świetlicy wiejskiej.  Obecnie zakończył się etap obejmujący prace ziemne, wykonane zostały fundamenty budynku, przystąpiono do budowy ścian.

Przypomnijmy, że obiekt będzie stanowił  budynek parterowy w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, przykryty dachem dwuspadowym o powierzchni zabudowy ponad 180 m2.

Ilustracja wprowadzenia: W DANKOWICACH NOWA ŚWIETLICA WIEJSKA - GOTOWA

Mieszkańcy Dankowic już na początku nowego 2023 roku będą mieli powody do zadowolenia. W ostatnim tygodniu dokonano odbioru budynku i tym samym zakończono prace budowlane na obiekcie. W ten sposób mieszkańcy Dankowic będą mieli wreszcie swoje miejsce spotkań.

Ilustracja wprowadzenia: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZCZEPOWIE ROZPOCZĘTA

Rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie świetlicy wiejskiej w m. Szczepów.  Już niebawem powstanie tu nowy budynek parterowy w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, przykryty dachem dwuspadowym o powierzchni zabudowy ponad 180 m2. Obiekt ten zostanie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.

Ilustracja wprowadzenia: PODPISANO UMOWĘ NA BUDOWĘ ŚWIETLICY W M. SZCZEPÓW

W miejscowości Szczepów powstanie nowy budynek, w którym mieścić się będzie świetlica wiejska.

23 września br., Wójt Gminy Żukowice, podpisał umowę z wykonawcą zadania na realizację zadania pn.: "Budowa infrastruktury społecznej w m. Szczepów, gmina Żukowice".

Zakres inwestycji obejmuje budowę budynku świetlicy wiejskiej z niezbędną infrastrukturą, oświetleniem terenu, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Ilustracja wprowadzenia: TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE ŚWIETLICY  W  M. DANKOWICE

Trwają  prace związane z  budową świetlicy w m. Dankowice.  W chwili obecnej zakończono prace przy konstrukcji budynku, wykonano poszycie dachu, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Ponadto budynek został docieplony i wykonana została elewacja. Obecnie trwają prace wykończeniowe  w jego wnętrzu.

Ilustracja wprowadzenia: ZAKOŃCZONO BUDOWĘ KOLEJNEGO FRAGMENTU CHODNIKA W M. NIELUBIA

Właśnie zakończyła się budowa kolejnego odcinka chodnika w miejscowości Nielubia. Od drogi krajowej nr 12 (koło sklepu Livio) do budynku nr 38 powstał fragment chodnika o długości 400 m i szerokości 2,0 m, o nawierzchni z kostki betonowej.

Budowa poszczególnych fragmentów chodnika wzdłuż dróg gminnych w gminie Żukowice prowadzona jest od wielu lat.  

Ilustracja wprowadzenia: ZAKOŃCZYŁY SIĘ PRACE MODERNIZACYJNE BUDYNKU GOPS I OŚRODKA ZDROWIA W NIELUBI

Zakończył się kompleksowy remont budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Zdrowia oraz apteki w Nielubi. W ostatnim tygodniu dokonano odbioru technicznego budynku.

Prace modernizacyjne rozpoczęły się w lutym bieżącego roku. W tym budynku zrobiliśmy praktycznie wszystko. Od instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, poprzez pełną teletechnikę, a na klimatyzacji obiektu kończąc. Wymieniliśmy wszystkie okna, drzwi, zmieniliśmy sposób ogrzewania – gdzie stare kotły zmieniono na pompę ciepła, gaz, a uzupełniając to instalacją fotowoltaiczną na dachu o 40 paneli fotowoltaicznych.

Ilustracja wprowadzenia: ZAKOŃCZONO BUDOWĘ PLACU REKREACYJNO - SPORTOWEGO  W MIEJSCOWOŚCI KAMIONA

Na terenie kolejnej miejscowości powstało miejsce rekreacji, gdzie mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzać czas. W miejscowości Kamiona właśnie zakończyła się budowa placu rekreacyjnego z elementami do gry w piłkę nożną.

Ilustracja wprowadzenia: DOBIEGAJĄ KOŃCA PRACE REMONTOWE W BUDYNKU GOPS I OŚRODKA ZDROWIA W NIELUBI

Stary budynek, w którym dotychczas mieściły się: GOPS, ośrodek zdrowia oraz apteka, od dawna wymagał generalnego remontu. W lutym bieżącego roku, na terenie obiektu rozpoczęła się warta dwa miliony sześćset tysięcy złotych inwestycja, obejmująca swoim zakresem m.in.: remont wszystkich pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej, termomodernizację, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę starego pieca węglowego na ekologiczną pompę ciepła oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

Ilustracja wprowadzenia: ROZPOCZĘŁY SIĘ PIERWSZE PRACE INWESTYCYJNE NA PRZEPOMPOWNIACH SCIEKÓW W RAMACH ZADANIA Z ZAKRESU GOSPODAKI ŚCIEKOWEJ

W marcu bieżącego roku informowaliśmy o podpisaniu trójstronnej umowy na realizację największej inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej na terenie gminy Żukowice w ostatnich latach, polegającej na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w celu przekierowania ścieków z terenu Gminy Żukowice do oczyszczalni w Głogowie.

Elementem przedmiotowej inwestycji jest także modernizacja systemu oczyszczania ścieków.

Ilustracja wprowadzenia: W M. KAMIONA TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE MIESJCA DO REKREACJI

Już niebawem mieszkańcy miejscowości Kamiona będą mogli aktywnie spędzać czas na nowo budowanym obiekcie parkowo - rekreacyjno – sportowym.

W Kromolinie zakończyła się budowa chodnika po lewej stronie drogi gminnej, prowadzącego od cmentarza w stronę świetlicy wiejskiej. Nowo wybudowany odcinek o długości 212 m połączył się z chodnikiem wybudowanym w latach ubiegłych.

 
 
facebook