Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Przysiółek Słowina jest częścią sołectwa Kłoda. 

Z historii ...
Skarb przedmiotów brązowych został znaleziony przypadkowo podczas orki. na stoku niewielkiego wzniesienia, około 600 m na północny zachód od wsi Słoćwina. Znalazca nie poinformował wówczas o swoim odkryciu żadnej instytucji. Na ślad skarbu trafiono również przypadkowo wiosną 1965r., w trakcie powierzchniowych badań archeologicznych. Nie wszystkie zabytki udało się odzyskać; część z nich wcześniej została zniszczona lub zagubiona.
Do końca sierpnia 1966 r. odzyskano z całego skarbu 11 naszyjników, w tym siedem całych l cztery fragmenty, oraz ażurowy przedmiot bliżej nieznanej funkcji. Wszystkie naszyjniki wykonane zostały z brązu metodą odlewu w glinianych formach niszczejących. Ze względu na formę, jak i ornament, można wśród nich wyróżnić dwa podstawowe typy
I - masywne naszyjniki skośnie żłobkowane (naśladownictwo skrętu drutu wokół własnej osi), o róż wartych, prosto uciętych końcach, niekiedy dodatkowo zdobionych kilkoma pasami poprzecznych nacięć;
II - fragmenty naszyjnika z szerokimi i głębokimi żłobkami, pomiędzy którymi pozostają cienkie, blaszkowate ścianki, przy czym kierunek żłobkowania (tordowania) zmienia się kilkakrotnie. Naszyjnik ma zakończenie haczykowate, zdobione poprzecznymi nacięciami oraz nakłuciami.

Towarzyszący naszyjnikom ażurowy przedmiot o nieznanej bliżej funkcji może być wisiorkiem. Wskazuje na to zarówno jego wielkość, jak i łańcuchy o charakterze prawdopodobnie dekoracyjnym. Niewykluczone, że ozdoba ta pełniła zarazem rolę amuletu jej właściciela.

Skarb brązowy ze Słoćwiny datowany jest na schyłek wczesnej epoki żelaza, tzw. okres halsztycki D, a w chronologii bezwzględnej na lata około 500-400 p.n.e. Jego złożenie w ziemi wiąże się prawdopodobnie z niepokojami okresu schyłkowego kultury łużyckiej, a zarazem dowodzi bogactwa przynajmniej niektórych mieszkańców tych ziem.

Słocwina dawniej ... 

Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 1

 

Słocwina dziś ... 

Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 2 Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 3 Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 4 Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 5 Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 6 Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 7 Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 8 Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 9 Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 10 Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 11


Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 12 Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 13 Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 14 Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 15 Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 16 Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 17 Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 18 Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 19 Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 20 Przysiółek Słoćwina - zdjęcie 21


 

 
 
facebook