Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Nielubia niem. NILBAU. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1305 r.- Nelub; 1323 r.- Nyloube; 1352 r.- Neluba.
Kościół fil. p.w. św. Michała. Wzmiankowany w roku 1323.W tym czasie istniała już zapewne obecna gotycka budowla. W XV wieku powiększony o wieżę i zakrystię oraz nakryty sklepieniami. Murowany z kamienia polnego, wieża i szczyt wschodni z cegły o układzie polskim z użyciem układanej w romby zendrówki. Jednonawowy z prostokątnym prezbiterium, z wieżą od zachodu. Przy prezbiterium od północy zakrystia. Prezbiterium nakryte sklepieniem krzyżowo-żebrowym, nawa kolebkowym z lunetami. Zachowane gotyckie ostrołukowe portale w ścianie zachodniej wieży i w przejściu z kruchty pod wieżę do nawy. Wschodni szczyt prezbiterium zdobiony bogato blendami i sterczynami. Wystrój wnętrza późnobarokowy z XVIII wieku.
DOMY nr 37, 40. Zbudowane około połowy XIX wieku. Murowane, parterowe, założone na rzucie wydłużonego prostokąta, nakryte dachami naczółkowymi z licznymi dymnikami.

Nielubia dawniej ...
 
Nielubia - zdjęcie 1 Nielubia - zdjęcie 2 Nielubia - zdjęcie 3 Nielubia - zdjęcie 4 Nielubia - zdjęcie 5 Nielubia - zdjęcie 6 Nielubia - zdjęcie 7 Nielubia - zdjęcie 8 Nielubia - zdjęcie 9 Nielubia - zdjęcie 10 Nielubia - zdjęcie 11 Nielubia - zdjęcie 12 Nielubia - zdjęcie 13 Nielubia - zdjęcie 14 Nielubia - zdjęcie 15 Nielubia - zdjęcie 16 Nielubia - zdjęcie 17 Nielubia - zdjęcie 18
 
Dzisiejsze sołectwo Nielubia zamieszkuje 563 mieszkańców. Radnymi sołectwa Nielubia są Rafał Wójt oraz Iwona Seweryn, a funkcję sołtysa wsi pełni Ewa Warych. Jest to jedna z największych wsi w Gminie Żukowice. We wsi znajduje się szkoła podstawowa, oraz gimnazjum, do których uczęszcza młodzież ze wsi Bukwica, Dankowice, Glinica, Nielubia., Zabłocie, Kłoda, Kamiona, Słoćwina, Żukowice oraz dzieci ze wsi Gaworzyce - powiat Polkowice. Wieś posiada salę wiejską ( do 1991 roku pełniącą funkcję Gminnego Ośrodka Kultury, którego działalność została zawieszona). We wsi usytuowana jest również Gminna Biblioteka Publiczna z bogato wyposażonym księgozbiorem. W Nielubi mieści się również apteka, ośrodek zdrowia. Usytuowany jest tu także dworzec kolejowy na trasie relacji Głogów - Żagań -Forst. Przez wieś biegnie ważny węzeł transportu drogowego - droga krajowa nr 12. We wsi znajduje się duże boisko sportowe do gry w piłkę nożną i koszykówkę. Działa tu Zakład Usług Mechanicznych SKR Nielubia. Funkcjonują tu również sklepy spożywcze. W Nielubi usytuowane są dwa kościoły.

Miejscowość posiada sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz sieć telefoniczną. We wsi znajduje się  oczyszczalnia ścieków. Wieś posiada własne ujecie wody.
 
Oczyszczalnia ścieków
Oczyszczalnia ścieków
 
Stacja uzdatniania wody
Stacja uzdatniania wody
 
Nielubia dziś ...
 
Nielubia - zdjęcie 21 Nielubia - zdjęcie 22 Nielubia - zdjęcie 23 Nielubia - zdjęcie 24 Nielubia - zdjęcie 25 Nielubia - zdjęcie 26 Nielubia - zdjęcie 27 Nielubia - zdjęcie 28 Nielubia - zdjęcie 29 Nielubia - zdjęcie 30 Nielubia - zdjęcie 31 Nielubia - zdjęcie 32 Nielubia - zdjęcie 33 Nielubia - zdjęcie 34 Nielubia - zdjęcie 35 Nielubia - zdjęcie 36 Nielubia - zdjęcie 37 Nielubia - zdjęcie 38 Nielubia - zdjęcie 39 Nielubia - zdjęcie 40 Nielubia - zdjęcie 41 Nielubia - zdjęcie 42 Nielubia - zdjęcie 43 Nielubia - zdjęcie 44 Nielubia - zdjęcie 45 Nielubia - zdjęcie 46 Nielubia - zdjęcie 47 Nielubia - zdjęcie 48 Nielubia - zdjęcie 49 Nielubia - zdjęcie 50 Nielubia - zdjęcie 51 Nielubia - zdjęcie 52 Nielubia - zdjęcie 53 Nielubia - zdjęcie 54 Nielubia - zdjęcie 55 Nielubia - zdjęcie 56 Nielubia - zdjęcie 57 Nielubia - zdjęcie 58 Nielubia - zdjęcie 59 Nielubia - zdjęcie 60 Nielubia - zdjęcie 61 Nielubia - zdjęcie 62 Nielubia - zdjęcie 63 Nielubia - zdjęcie 64 Nielubia - zdjęcie 65 Nielubia - zdjęcie 66 Nielubia - zdjęcie 67 Nielubia - zdjęcie 68 Nielubia - zdjęcie 69 Nielubia - zdjęcie 70 Nielubia - zdjęcie 71 Nielubia - zdjęcie 72 Nielubia - zdjęcie 73 Nielubia - zdjęcie 74 Nielubia - zdjęcie 75 Nielubia - zdjęcie 76 Nielubia - zdjęcie 77 Nielubia - zdjęcie 78 Nielubia - zdjęcie 79 Nielubia - zdjęcie 80 Nielubia - zdjęcie 81 Nielubia - zdjęcie 82 Nielubia - zdjęcie 83 Nielubia - zdjęcie 84 Nielubia - zdjęcie 85 Nielubia - zdjęcie 86 Nielubia - zdjęcie 87 Nielubia - zdjęcie 88 Nielubia - zdjęcie 89 Nielubia - zdjęcie 90 Nielubia - zdjęcie 91 Nielubia - zdjęcie 92 Nielubia - zdjęcie 93 Nielubia - zdjęcie 94 Nielubia - zdjęcie 95 Nielubia - zdjęcie 96 Nielubia - zdjęcie 97 Nielubia - zdjęcie 98 Nielubia - zdjęcie 99 Nielubia - zdjęcie 100 Nielubia - zdjęcie 101 Nielubia - zdjęcie 102 Nielubia - zdjęcie 103 Nielubia - zdjęcie 104 Nielubia - zdjęcie 105 Nielubia - zdjęcie 106 Nielubia - zdjęcie 107 Nielubia - zdjęcie 108 Nielubia - zdjęcie 109 Nielubia - zdjęcie 110 Nielubia - zdjęcie 111 Nielubia - zdjęcie 112 Nielubia - zdjęcie 113 Nielubia - zdjęcie 114 Nielubia - zdjęcie 115 Nielubia - zdjęcie 116 Nielubia - zdjęcie 117
 
 
 
facebook