Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Glinica dawniej Ględzin niem. Gleinitz Otl Haselquell 1335 r. -Glinitz; 1414 r.- Gleiniz. Miejscowość leżąca u podnóża Grzbietu Dalkowskiego na terenie gminy Żukowice, 9 km na południowy - zachód od Głogowa. W źródłach średniowiecznych wzmiankowana pod nazwami Glinitz (1335 r.) oraz Gleinitz ( 1414 r.). Miejscowość kontynuuje jednak dużo wcześniejsze tradycje osadnicze. W 1905 r. podczas prac ziemnych robotnicy odkryli cmentarzysko prehistoryczne. Znalezisko archeologiczne zaszeregowano do I epoki brązu (1900- 1450 r.p.n.e.) kultury unietyckiej. Odkryto wówczas naczynia gliniane ( czarka, miska, pucharek oraz naczynia bez określonej przynależności typologicznej) i pozyskano sześć szpil brązowych z czterech grobów.
Od 1446 roku właścicielem wioski byli członkowie rodu von Niebelschütz. W ich posiadaniu Glinica znajdowała się aż do czasów II wojny światowej. Pierwszy obiekt pałacowy wzniesiono w Glinicy w XVI wieku. Źródła podają, że uległ on zniszczeniu podczas wojny trzydziestoletniej. W pierwszej połowie XVIII wieku pałac został przebudowany w stylu wczesnobarokowym. Przebudowa barokowa nie zmieniła jednak renesansowego charakteru rezydencji. Wprowadziła jedynie nowe elementy architektonicznego wystroju w postaci ażurowej balustrady mostu i kamiennego zwieńczenia portalu z tablicą inskrypcyjną, flankowaną przez dwa delfiny.

Glinica dawniej ...

 

Glinica - zdjęcie 1 Glinica - zdjęcie 2 Glinica - zdjęcie 3 Glinica - zdjęcie 4 Glinica - zdjęcie 5 Glinica - zdjęcie 6 Glinica - zdjęcie 7 Glinica - zdjęcie 8 Glinica - zdjęcie 9 Glinica - zdjęcie 10

 

W wyniku renowacji przeprowadzonej w roku 1900 forma zewnętrzna budynku uległa przekształceniu wskutek zmiany kształtu dachu. Wprowadzono faliste szczyty i lukarny oraz dobudowano kryty balkon (loggia) od zachodu, a od południa szeroki taras. Wtedy też część elementów portalu (archiwolta) po przebudowie została wykorzystana do budowy kominka znajdującego się wewnątrz.
Pałac obiekt założony na rzucie prostokąta o wymiarach 20 x 30 metrów, murowany z kamienia i cegły, z zachowanym trójdzielnym układem. Piętrowy z trzecią kondygnacją w użytkowym poddaszu, dwutraktowy z sienią przelotową. Większość pomieszczeń na parterze posiada renesansowe sklepienia kolebkowe z lunetami, w sieni zdobione dekoracją okuciową.

Pod koniec XVII wieku w pobliżu pałacu powstał park otoczony wałami ziemnymi. Na początku XX wieku w centralnej części parku wybudowano kolistą ujeżdżalnię koni. W sąsiedztwie (na północ od pałacu) usytuowano zabudowania folwarczne. Wśród tej zabudowy wyróżniają się dwa budynki klasycystyczne zbudowane w pierwszej ćwierci XIX wieku ( na jednym data 1823). Oba są murowane z cegły, parterowe, prostokątne nakryte dachami naczółkowymi. Na północ od pałacu na wzgórzu znajduje się cmentarz dawnych właścicieli Glinicy von Niebelschützów. Obecnie pałac został zamknięty, gdyż zdewastowany i porośnięty drzewami grozi zawaleniem. Użytkowane są natomiast zabudowania folwarczne

Glinica - pałac stan obecny

Glinica - pałac stan obecny

 

Sołectwo Glinica obecnie zamieszkuje 132 mieszkańców. Radnym wspólnym dla sołectwa Glinica i Zabłocie jest Agnieszka Madejczyk-Rutkowska. Sołtysem wsi Glinica jest Grzegorz Białka. Glinica jest jedną z mniejszych wsi w gminie. Po 1994 roku działał tu Zakład Rolny. Wieś posiada remizę strażacką. We wsi znajduje się sklep spożywczy.
Glinica jest wsią całkowicie zwodociągowaną, posiada kanalizację oraz dobrze rozwiniętą sieć telefoniczną.
 

Glinica dziś ...

 

Glinica - zdjęcie 12 Glinica - zdjęcie 13 Glinica - zdjęcie 14 Glinica - zdjęcie 15 Glinica - zdjęcie 16 Glinica - zdjęcie 17 Glinica - zdjęcie 18 Glinica - zdjęcie 19 Glinica - zdjęcie 20 Glinica - zdjęcie 21 Glinica - zdjęcie 22 Glinica - zdjęcie 23 Glinica - zdjęcie 24 Glinica - zdjęcie 25 Glinica - zdjęcie 26 Glinica - zdjęcie 27 Glinica - zdjęcie 28

 

 

Glinica - zdjęcie 29 Glinica - zdjęcie 30 Glinica - zdjęcie 31 Glinica - zdjęcie 32 Glinica - zdjęcie 33 Glinica - zdjęcie 34 Glinica - zdjęcie 35 Glinica - zdjęcie 36
 
 
 
facebook