Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Czerna - dawniej Mała Czarna niem. Alteichen dawniej Klein - Tschirne, 1308 r. - Schyrnino; 1310 r. Scirnyna; 1325 r. Czermina; 1376 r. Cschirna. Czerna jest miejscowością, którą wymieniano już w najstarszych źródłach pisanych dotyczących Ziemi Głogowskiej. Przy podziale księstwa, jak zapisano w dokumencie z 1360 roku, znalazła się w części książęcej. Wzmianki o niej pochodzą także z 1376 roku. W drugiej połowie XV wieku (1485 r.) Czerna stała się własnością Melchiora von Glaubitza. Od niego właśnie datuje się główna gałąź linii rodowej. Z jego rodziny pochodzili kolejni spadkobiercy wsi do czasu, gdy trafiła ona w ręce Rechenbergów, a następnie von Stosch z Czernicy, znowu Rechenbergów i znowu von Stosch. Ci ostatni wpisali się na trwale w historię Ziemi Głogowskiej między innymi ze względu na przekonania religijne. W 1758 roku z ich inicjatywy wybudowano we wsi zbór luterański. Budowla dotrwała do lat 50 - tych naszego stulecia i została rozebrana. Od końca XVIII do połowy XIX wieku Czerna była sprzedawana i kupowana kilka razy. Stała się wreszcie własnością baronów Budenbrock, a później (do 1945 roku) rodziny von Frische. Obecnie najciekawszym zabytkiem w Czernej jest dwór, którego budowę rozpoczął w 1558 roku Wolfgang von Glaubitz, wnuk Melchiora. Budowla jest dziełem znanego na Śląsku architekta Hansa Lindera. W roku 1725 będąca w posiadaniu pałacyku rodzina von Stoschów poddała go renowacji oraz wzniosła skrzydło wschodnie. Kolejnym przemianom dwór uległ w latach 30 - tych i 50 - tych ubiegłego stulecia z inicjatywy Budenbrocków. Obecnie jest to trzykondygnacyjny, murowany z cegły i kamienia, podpiwniczony budynek założony na planie prostokąta z dostawionym dwukondygnacyjnym skrzydłem od wschodu. Wejście główne do pałacyku umieszczone zostało po środku elewacji zachodniej. Zdobi je piękny, architektoniczny portal z piaskowca. Wokół niego umieszczono osiem tarcz herbowych. Obok wejścia dostawiono do murów wieżę schodową nakrytą stożkowym dachem. Ściany elewacji ożywione zostały wykuszami biegnącymi przez wszystkie kondygnacje. Wewnątrz budynku zachował się układ dwutraktowy z sienią od strony wejścia. Budynek pokryty jest dwuspadowym dachem posiadającym szczyty. Zajmuje powierzchnię 5,11 ha. Jego kubatura wynosi 12904 m3, a pomieszczeń gospodarczych z częścią mieszkalną 1332 m2. W latach 1830 - 1840 założono od południa , na terenie dworskich łąk przylegających do rezydencji, rozległy park krajobrazowy. Ukształtowano wówczas wielką centralną polanę, wzdłuż której dokonano rzędowych nasadzeń drzew. Wokół parku poprowadzono promenadę spacerową, a także założono liczne ścieżki obiegające łagodnymi łukami trawniki. Prawdopodobnie w wieku XVII usypano wał przeciwpowodziowy, ciągnący się kilka kilometrów wzdłuż brzegu Odry. W drugiej połowie XX wieku obiekt obsadzono aleją dębową, uzupełnioną w wieku XVIII. Ze starego drzewostanu porastającego park, na baczniejszą uwagę zasługuje dzisiaj szpaler grabów, posadzony mniej więcej w połowie wysokości pałacyku. Od północy do elewacji bocznej rezydencji przylega folwark z czworobocznym dziedzińcem, wokół którego postawione zostały budynki gospodarcze. Naprzeciw wejścia głównego do dworku znajduje się płaski teren, pośrodku którego zachował się kamienny cokół z lat 30 - tych XIX wieku. Do dzisiaj zachowała się również klasycystyczna kaplica grobowa wybudowana ok. 200 lat temu. Pokoje pałacyku zdobią przepiękne, bogato zdobione piece kaflowe i kominki. 

Naprawdę jest czym zachwycić oko. Wiosną i latem, gdy zazielenią się drzewa, jest tu pięknie.


Zdjęcia z Czernej sprzed lat
 
Czerna - zdjęcie 1 Czerna - zdjęcie 2 Czerna - zdjęcie 3 Czerna - zdjęcie 4 Czerna - zdjęcie 5 Czerna - zdjęcie 6 Czerna - zdjęcie 7 Czerna - zdjęcie 8 Czerna - zdjęcie 9 Czerna - zdjęcie 10 Czerna - zdjęcie 11 Czerna - zdjęcie 12 Czerna - zdjęcie 13 Czerna - zdjęcie 14 Czerna - zdjęcie 15 Czerna - zdjęcie 16 Czerna - zdjęcie 17 Czerna - zdjęcie 18 Czerna - zdjęcie 19
 
Pałac w Czernej dzisiaj
 
 
Czerna - zdjęcie 20 Czerna - zdjęcie 21 Czerna - zdjęcie 22 Czerna - zdjęcie 23 Czerna - zdjęcie 24 Czerna - zdjęcie 25 Czerna - zdjęcie 26
 
Gotycko - renesansowy pałac w Czernej
 
W tej chwili dwór w Czernej znajduje się w niezłym stanie technicznym, bowiem po zniszczeniach wojennych remontowano go w latach 1959 - 1960. Do 1972 roku pełnił funkcję domu wczasowego Stoczni Gdańskiej. Później był tymczasową siedzibą Muzeum Hutnictwa i Odlewnictwa Metali Kolorowych. Do 1983 roku przechowywano w nim znaleziska archeologiczne z wykopalisk średniowiecznych prowadzonych w okolicach Żukowic. Następnie do 1999 roku był własnością Gminy Żukowice, kiedy to został sprzedany prywatnemu inwestorowi z Krakowa. W roku 1997 w trakcie powodzi stulecia pałac został zalany. W 1998 roku częściowo go wyremontowano. W chwili obecnej w pałacu nadal trwają prace remontowe. Odnawiany jest też zabytkowy park wokół dworu. Nowy właściciel planuje w pomieszczeniach pałacu otworzyć bazę hotelową, a wokół bazę rekreacyjno - wypoczynkową.

Sołectwo Czerna zamieszkuje 246 mieszkańców. Radnym Gminy Żukowice sołectwa Czerna jest Waldemar Walowski, a sołtysem wsi Mirosława Tworkowska. Wieś Czerna jest jedną z najładniejszych wsi na terenie gminy Żukowice. Wieś posiada wyremontowaną salę wiejską, sklep spożywczy, remizę Ochotniczej Straży Pożarnej. Na terenie wsi działa Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Barbórka", która jest jednym z największych zakładów na terenie gminy. W 1997 roku wieś została nawiedzona przez powódź stulecia, w wyniku której zalanych zostało kilkanaście gospodarstw rolniczych, RSP Czerna, remiza OSP, sala wiejska, boisko sportowe wraz z nowo wybudowaną szatnią Ludowych Zespołów Sportowych oraz kilkaset hektarów gruntów rolnych, na których gospodarują rolnicy z tej wsi. Po powodzi wieś w bardzo krótkim czasie została wyremontowana przy udziale władz gminy. Wieś Czerna jest w całości zwodociągowana, posiada sieć gazową oraz telefoniczną - budowane w ramach społecznych komitetów. Wyremontowane zostały drogi gminne i transportu rolnego. We wsi funkcjonują Ludowe Zespoły Sportowe, które osiągają znaczące wyniki w skali regionu. LZS posiada jedno z najładniejszych boisk na terenie gminy wraz z szatnią i całym zapleczem socjalnym.

Wioska dzisiaj...
 
Czerna - zdjęcie 27 Czerna - zdjęcie 28 Czerna - zdjęcie 29 Czerna - zdjęcie 30 Czerna - zdjęcie 31 Czerna - zdjęcie 32 Czerna - zdjęcie 33 Czerna - zdjęcie 34 Czerna - zdjęcie 35 Czerna - zdjęcie 36 Czerna - zdjęcie 37 Czerna - zdjęcie 38 Czerna - zdjęcie 39 Czerna - zdjęcie 40 Czerna - zdjęcie 41 Czerna - zdjęcie 42 Czerna - zdjęcie 43 Czerna - zdjęcie 44 Czerna - zdjęcie 45 Czerna - zdjęcie 46
 
Boisko sportowe
 
Czerna - zdjęcie 47 Czerna - zdjęcie 48 Czerna - zdjęcie 49 Czerna - zdjęcie 50 Czerna - zdjęcie 51 Czerna - zdjęcie 52 Czerna - zdjęcie 53 Czerna - zdjęcie 54 Czerna - zdjęcie 55 Czerna - zdjęcie 56
 
Plac zabaw dla dzieci
 
Czerna - zdjęcie 57 Czerna - zdjęcie 58 Czerna - zdjęcie 59 Czerna - zdjęcie 60 Czerna - zdjęcie 61 Czerna - zdjęcie 62 Czerna - zdjęcie 63 Czerna - zdjęcie 64 Czerna - zdjęcie 65 Czerna - zdjęcie 66 Czerna - zdjęcie 67
 
Świetlica
 
 
Czerna - zdjęcie 68 Czerna - zdjęcie 69 Czerna - zdjęcie 70 Czerna - zdjęcie 71 Czerna - zdjęcie 72 Czerna - zdjęcie 73 Czerna - zdjęcie 74 Czerna - zdjęcie 75 Czerna - zdjęcie 76 Czerna - zdjęcie 77 Czerna - zdjęcie 78 Czerna - zdjęcie 79 Czerna - zdjęcie 80 Czerna - zdjęcie 81 Czerna - zdjęcie 82 Czerna - zdjęcie 83 Czerna - zdjęcie 84 Czerna - zdjęcie 85 Czerna - zdjęcie 86 Czerna - zdjęcie 87 Czerna - zdjęcie 88
 
 
 
 
facebook