Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Wieś leżąca w Pradolinie Głogowskiej, 16 km od Głogowa, na lewym brzegu Odry.Wieś nosiła kolejno następujące nazwy: Breg (1222 r.), Brega, bądź Brseger (1305 r.). Najstarsze wzmianki o kościele i rezydencji rycerskiej w Brzegu Głogowskim pochodzą z 1319 r. Właścicielami Brzegu Głogowskiego przez długi czas, bo aż do połowy XVI wieku, byli członkowie rodu von Glaubitz.Jedną z najstarszych budowli ziemi głogowskiej jest kościół parafialny p.w. Bożego Ciała, .znajdujący się w Brzegu Głogowskim. Mimo wielu przeróbek zachowało się wiele elementów XIII-wiecznej architektury romańskiej. W 1929 r. w Brzegu Głogowskim mieszkało 553 protestantów i 76 katolików. We wsi znajduje się dobrze zachowany zespół pałacowy. Pałac usytuowany jest na wzgórzu, stromo opadającym od północy na obszar łąk nad-odrzańskich. Po jego wschodniej stronie położony jest park, pochodzący prawdopodobnie z połowy XIX wieku, choć założenie parkowe istniało już w XVIII stuleciu. Pierwsza rezydencja rycerska powstała w średniowieczu. Najprawdopodobniej jest to dwutraktowy renesansowy dwór z początku XVI wieku, który byt podstawą obecnej budowli. Von Herbstcin przebudował go w latach 1671-1685, powiększając o część południową. Pałac początkowo posiadał szczyty i wieżę. Elewacja południowa, północna i wschodnia zachowały dekoracje płycinowe z drugiej polowy wieku XVII, a w zachodniej części pałacu umieszczony jest ozdobny kamienny portal z drugiej połowy XVIII stulecia.
 
Pałac przebudowywano jeszcze dwukrotnie: w 1866 r. i na początku XX wieku. W tej dwukondygnacyjnej budowli ocalały na parterze (w części północnej i środkowej) pomieszczenia z oryginalnymi sklepieniami. Sień posiada strop zwierciadlany, zaś pomieszczenia części południowej pokryte są stropami. Z drugiej połowy XVIII wieku pochodzą dwie oficyny w portalach, w których wykuto datę 1667. Po wschodniej stronie budowli znajduje się park, pochodzący z połowy XIX wieku, ale samo założenie parkowe jest kilkadziesiąt lat starsze.

Brzeg Głogowski ...  dawniej...
 
Brzeg Głogowski - zdjęcie 1 Brzeg Głogowski - zdjęcie 2 Brzeg Głogowski - zdjęcie 3 Brzeg Głogowski - zdjęcie 4 Brzeg Głogowski - zdjęcie 5 Brzeg Głogowski - zdjęcie 6 Brzeg Głogowski - zdjęcie 7 Brzeg Głogowski - zdjęcie 8 Brzeg Głogowski - zdjęcie 9 Brzeg Głogowski - zdjęcie 10 Brzeg Głogowski - zdjęcie 11 Brzeg Głogowski - zdjęcie 12
 
Godnym uwagi w Brzegu Głogowskim jest także kościół wzniesiony z kamienia i cegły. Najstarszymi jego elementami, pochodzącymi z XIII stulecia, są zachowane w całości romańskie mury nawy głównej. Część wschodnia romańskiego założenia składała się z prezbiterium i kolistej absydy. Ściany nawy zdobił arkadowy fryz. Wieżę dobudowano w pierwszej połowie XIV wieku, a trzy stulecia później prezbiterium rozbudowano o dwie kaplice -północną i południową. Kaplice oraz prostokątna absyda posiadają sklepienia krzyżowe bez żebrowe (z bogatą barokową sztukaterią), nawa zaś - żagielkowe. W XVIII wieku dobudowano zakrystię.W wyposażeniu wnętrza, w którym znajdują się fragmenty architektury romańskiej, dominują elementy renesansowe i barokowe. Po stronie północnej położona jest drewniana ambona wykonana w stylu renesansowym. W centralnej części prezbiterium umieszczono na płótnie obraz olejny "Wieczerzy Pańskiej" z pierwszej połowy XVIII wieku, który choć jest w stylu barokowym, posiada renesansowe ramy. W prezbiterium zawieszona jest także srebrna lampa ufundowana przez rodzinę von Canon w 1720 r.

Kościół ... dawniej ... 
 
Brzeg Głogowski - zdjęcie 13 Brzeg Głogowski - zdjęcie 14 Brzeg Głogowski - zdjęcie 15 Brzeg Głogowski - zdjęcie 16 Brzeg Głogowski - zdjęcie 17 Brzeg Głogowski - zdjęcie 18 Brzeg Głogowski - zdjęcie 19 Brzeg Głogowski - zdjęcie 20
 
Najciekawszym elementem wyposażenia kościoła jest znajdujący się w południowej kaplicy ołtarz - epitafium głogowskiego starosty Georga Rudolpha von Zedlitz i jego żony Barbary Wiedelbach. Na uwagę zasługują także nagrobki Wolfa von Glaubitza i jego żony Marii, pochodzące z drugiej połowy XVI wieku, które umieszczono w przedsionku. Po stronie południowej, na ścianie zewnętrznej kościoła wmurowane są epitafia poświęcone pastorowi Spechtowi. Przed głównym wejściem stoi kamienna figurka Matki Bożej, ufundowana w 1691 r. Kościół wraz z cmentarzem otoczony jest murem.

Kościół dziś ... 
 
Brzeg Głogowski - zdjęcie 21 Brzeg Głogowski - zdjęcie 22 Brzeg Głogowski - zdjęcie 23 Brzeg Głogowski - zdjęcie 24
 
Wieś leży w dorzeczu rzeki Odry. Radnymi sołectwa Brzeg Głogowski są Katarzyna Błaszczyk i Grażyna Ratowska. Sołtysem wsi jest Pan Mariusz Gliński. We wsi znajduje się szkoła podstawowa, do której uczęszcza młodzież z tutejszej wsi oraz ze wsi Czerna. Przy szkole usytuowany jest również kort tenisowy i boisko do gry w koszykówkę. W Brzegu Głogowski znajduje się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, wieś posiada salą wiejską. Jest to jedna z największych wsi w Gminie Żukowice. Przez Brzeg Głogowski przebiega ważny węzeł kolejowy na trasie Przemyśl - Szczecin. Usytuowany jest tu także dworzec kolejowy. Przez wieś biegnie również ważny węzeł transportu drogowego - droga wojewódzka nr 292.  Mieszkańcy mogą korzystać również z usytuowanej w tej miejscowości filii Biblioteki Publicznej w Nielubi. W Brzegu Głogowskim znajduje się również niewielki park.
 
Brzeg Głogowski dziś ...
 
Brzeg Głogowski - zdjęcie 25 Brzeg Głogowski - zdjęcie 26 Brzeg Głogowski - zdjęcie 27 Brzeg Głogowski - zdjęcie 28 Brzeg Głogowski - zdjęcie 29 Brzeg Głogowski - zdjęcie 30 Brzeg Głogowski - zdjęcie 31 Brzeg Głogowski - zdjęcie 32 Brzeg Głogowski - zdjęcie 33 Brzeg Głogowski - zdjęcie 34 Brzeg Głogowski - zdjęcie 35 Brzeg Głogowski - zdjęcie 36 Brzeg Głogowski - zdjęcie 37 Brzeg Głogowski - zdjęcie 38 Brzeg Głogowski - zdjęcie 39 Brzeg Głogowski - zdjęcie 40 Brzeg Głogowski - zdjęcie 41 Brzeg Głogowski - zdjęcie 42 Brzeg Głogowski - zdjęcie 43 Brzeg Głogowski - zdjęcie 44 Brzeg Głogowski - zdjęcie 45 Brzeg Głogowski - zdjęcie 46 Brzeg Głogowski - zdjęcie 47 Brzeg Głogowski - zdjęcie 48 Brzeg Głogowski - zdjęcie 49 Brzeg Głogowski - zdjęcie 50 Brzeg Głogowski - zdjęcie 51 Brzeg Głogowski - zdjęcie 52 Brzeg Głogowski - zdjęcie 53
 
 
 
 
facebook