Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Urząd Gminy Żukowice

Adres
Żukowice 148
67-231 Żukowice
telefon
76 831 42 41
fax
76 831 41 49

Czas pracy Urzędu Gminy Żukowice

Poniedziałek
7:30 do 15:30
Wtorek
7:30 do 15:30
Środa
7:30 do 15:30
Czwartek
7:30 do 16:30
Piątek
7:30 do 14:30

Wójt Gminy

Krzysztof Wołoszyn
Telefon
(76) 831-42-41
Fax
Fax. (76) 831-41-49

REFERAT ORGANIZACYJNY

Stanowisko ds. obsługi Rady i Wójta Gminy

Małgorzata Kawka
telefon
(76) 831-42-41 wew. 35
telefon
(76) 836 60 05

Stanowisko ds.
kadr i oświaty

Joanna Kołtyś
telefon
(76) 831-42-41 wew. 49
telefon
(76) 836 60 18

Stanowisko ds. obywatelskich i ochrony zdrowia

Barbara Frątczak
telefon
(76) 831-42-41 wew. 42
telefon
(76) 836 60 12

Stanowisko ds.
obsługi sekretariatu

Justyna Muchowska
telefon
(76) 831-42-41

REFERAT FINANSOWY

Skarbnik
Gminy

Małgorzata Sidorowicz
telefon
(76) 831-42-41 wew. 44

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Olga Kuriata
telefon
(76) 831-42-41 wew. 43
telefon
(76) 836 60 13

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Mariola Frankiewicz -Michalik
telefon
(76) 831-42-41 wew. 43
telefon
(76) 836 60 13

Kierownik Referatu Finansowego

Elżbieta Kątny
telefon
(76) 831-42-41 wew. 32
telefon
(76) 836 60 02

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Dagmara Kłak
telefon
(76) 831-42-41 wew. 46
telefon
(76) 836 60 16

Stanowisko ds.
księgowości

Patrycja Mazurek
telefon
(76) 831-42-41 wew. 41
telefon
(76) 836 60 11

Stanowisko ds. rozliczania i gospodarki odpadami

Magdalena Michalska
telefon
(76) 831-42-41 wew. 45
telefon
(76) 836 60 15

Stanowisko ds.
księgowości i rozliczeń podatku od towarów i usług

Anna Jarzynka
Telefon
(76) 831-42-41 wew. 41
Telefon
(76) 836 60 11

REFERAT ROZWOJU I DRÓG

Kierownik Referatu Rozwoju i Dróg

Karolina Bendyk
telefon
(76) 831-42-41 wew. 56

Stanowisko ds. utrzymania dróg

Angelika Trojanowska
Telefon
(76) 831-42-41 wew. 39
Telefon
(76) 836 60 09

Stanowisko ds. obronnych, wojskowych i zarządzania kryzysowego

Iwona Rudowicz
telefon
(76) 831-42-41 wew. 50
telefon
(76) 836 60 19

Stanowisko ds. inwestycji i remontów

Alicja Kloc
telefon
(76) 831-42-41 wew. 39
telefon
(76) 836 60 09

Stanowisko ds. zamówień publicznych i rozwoju

Anna Biała
telefon
(76) 831-42-41 wew. 57

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy

Kinga Kaczmarek
telefon
(76) 831-42-41 wew. 47
telefon
(76) 836 60 17

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Monika Lisiecka
telefon
(76) 831-42-41 wew. 38
telefon
(76) 836 60 08

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Paulina Bilińska
telefon
(76) 831-42-41 wew. 36
telefon
(76) 836 60 06

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Barbara Ratowska
telefon
(76) 831-42-41 wew. 40
telefon
(76) 836 60 10

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Sławomir Szylkin
telefon
(76) 831-42-41 wew. 37
telefon
(76) 836 60 07

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Izabela Szymczak
telefon
(76) 831-42-41 wew. 40
telefon
(76) 836 60 10

Palacz-konserwator

Wiesław Ziemiński

REFERAT GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ

Kierownik Referatu Gospodarki Wodno – Ściekowej

Barbara Hapka
telefon
(76) 831-42-41 wew. 48
telefon
(76) 836 60 21

Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej

Marcin Zglinicki
telefon
(76) 831-42-41 wew. 58
Kamila Nieruchalska
telefon
(76) 831-42-41 wew. 58

Pracownik obsługi – odczytywacz wodomierzy

Katarzyna Gaś
telefon
(76) 831-42-41 wew. 59
telefon
609 585 521

KONSERWATORZY SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

Wieław Ciemny
telefon
609 122 229
Grzegorz Pazoła
telefon
609 505 972
Adam Zaborniak
telefon
885 585 551
Andrzej Sarna

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Tomasz Wadas
telefon
509 737 586