Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Urząd Gminy Żukowice

Adres
Żukowice 148
67-231 Żukowice
telefon
76 831 42 41
fax
76 831 41 49

Czas pracy Urzędu Gminy Żukowice

Poniedziałek
7:30 do 15:30
Wtorek
7:30 do 15:30
Środa
7:30 do 15:30
Czwartek
7:30 do 16:30
Piątek
7:30 do 14:30

Wójt Gminy

Krzysztof Wołoszyn
Telefon
(76) 831-42-41
Fax
Fax. (76) 831-41-49

Zastępca Wójta

Karolina Bendyk
Telefon
(76) 831-42-41 wew. 56
Fax
(76) 831-41-49

Sekretarz Gminy

Mariola Wojciechowska
Telefon
(76) 831-42-41 wew. 34
Fax
(76) 831-41-49

REFERAT ORGANIZACYJNY

Stanowisko ds. obsługi Rady i Wójta Gminy

Małgorzata Kawka
telefon
(76) 831-42-41 wew. 35
telefon
(76) 836 60 05

Stanowisko ds.
kadr i oświaty

Joanna Kołtyś
telefon
(76) 831-42-41 wew. 49
telefon
(76) 836 60 18

Stanowisko ds. obywatelskich i ochrony zdrowia

Barbara Frątczak
telefon
(76) 831-42-41 wew. 42
telefon
(76) 836 60 12

Stanowisko ds.
obsługi sekretariatu

Justyna Muchowska
telefon
(76) 831-42-41

REFERAT FINANSOWY

Skarbnik
Gminy

Małgorzata Sidorowicz
telefon
(76) 831-42-41 wew. 44

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Olga Kuriata
telefon
(76) 831-42-41 wew. 43
telefon
(76) 836 60 13

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Mariola Frankiewicz -Michalik
telefon
(76) 831-42-41 wew. 43
telefon
(76) 836 60 13

Kierownik Referatu Finansowego

Elżbieta Kątny
telefon
(76) 831-42-41 wew. 32
telefon
(76) 836 60 02

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Dagmara Kłak
telefon
(76) 831-42-41 wew. 46
telefon
(76) 836 60 16

Stanowisko ds.
księgowości

Patrycja Mazurek
telefon
(76) 831-42-41 wew. 41
telefon
(76) 836 60 11

Stanowisko ds. rozliczania i gospodarki odpadami

Magdalena Michalska
telefon
(76) 831-42-41 wew. 45
telefon
(76) 836 60 15

Stanowisko ds.
księgowości i rozliczeń podatku od towarów i usług

Anna Jarzynka
Telefon
(76) 831-42-41 wew. 41
Telefon
(76) 836 60 11

REFERAT ROZWOJU I DRÓG

Kierownik Referatu Rozwoju i Dróg

Karolina Bendyk
telefon
(76) 831-42-41 wew. 56

Stanowisko ds. utrzymania dróg

Angelika Trojanowska
(wz. Hanna Czerchowska)
Telefon
(76) 831-42-41 wew. 39
Telefon
(76) 836 60 09

Stanowisko ds. obronnych, wojskowych i zarządzania kryzysowego

Iwona Rudowicz
telefon
(76) 831-42-41 wew. 50
telefon
(76) 836 60 19

Stanowisko ds. inwestycji i remontów

Alicja Kloc
telefon
(76) 831-42-41 wew. 39
telefon
(76) 836 60 09

Stanowisko ds. zamówień publicznych i rozwoju

Anna Biała
telefon
(76) 831-42-41 wew. 57

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji gminy

Adrianna Staszczyk
telefon
(76) 831-42-41 wew. 47
telefon
(76) 836 60 17

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Monika Lisiecka
telefon
(76) 831-42-41 wew. 38
telefon
(76) 836 60 08

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami

Paulina Bilińska
telefon
(76) 831-42-41 wew. 36
telefon
(76) 836 60 06

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Barbara Ratowska
telefon
(76) 831-42-41 wew. 40
telefon
(76) 836 60 10

Stanowisko ds. planowania przestrzennego

Sławomir Szylkin
(wz. Justyna Ciarach)
telefon
(76) 831-42-41 wew. 37
telefon
(76) 836 60 07

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Izabela Szymczak
telefon
(76) 831-42-41 wew. 40
telefon
(76) 836 60 10

Palacz-konserwator

Krzysztof Grzywacz

REFERAT GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ

Kierownik Referatu Gospodarki Wodno – Ściekowej

Barbara Hapka
telefon
(76) 831-42-41 wew. 48
telefon
(76) 836 60 21

Stanowisko ds. gospodarki wodno-ściekowej

Marcin Zglinicki
telefon
(76) 831-42-41 wew. 58
Kamila Nieruchalska
telefon
(76) 831-42-41 wew. 58

Pracownik obsługi – odczytywacz wodomierzy

Katarzyna Gaś
telefon
(76) 831-42-41 wew. 59
telefon
609 585 521

KONSERWATORZY SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

Wiesław Ciemny
telefon
609 122 229
Grzegorz Pazoła
telefon
609 505 972
Adam Zaborniak
telefon
885 585 551
Andrzej Sarna
Robert Pazoła

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Tomasz Wadas
telefon
509 737 586