Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Ogłoszenia z dnia 07.10.2022 r. o przeznaczeniu działek do zbycia, dzierżawy lub najmu z zasobu Gminy Żukowice

Wójt Gminy Żukowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowice, oznaczonej jako: nieruchomość niezabudowana – dz. nr 22/17 obręb Nielubia

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Żukowice: https://bip.zukowice.pl/ogloszenie-o-przetargu-51#cnt

 

 


Wójt Gminy Żukowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żukowice, oznaczonej jako: nieruchomość zabudowana – dz. nr 280/1 obręb Brzeg Głogowski.

Treść ogłoszenia znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Żukowice: https://bip.zukowice.pl/ogloszenie-o-przetargu-50

 

Zarządzenie 67/2021

- nieruchomość niezabudowana, działka nr 126/11 obręb Bukwica - sprzedaż w formie bezprzetargowej

- nieruchomość niezabudowana, działka nr 478/1 obręb Dobrzejowice - sprzedaż w formie bezprzetargowej

 

 

 

 

 

 
 
facebook