Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Świadczenia dla rodzin z dziećmi, dla osób niepełnosprawnych, dla opiekunów osób niepełnosprawnych realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi w ramach zadań zleconych

Świadczenie 500+

Dobry start

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Oświadczenie do w/w zasiłku

Świadczenie Rodzicielskie

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

Fundusz alimentacyjny

Oświadczenie do w/w funduszu

 

 
 
facebook