Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

System Informacji Przestrzennej Gminy Żukowice

https://sip.gison.pl/zukowice

Obowiązujące dokumenty planistyczne: https://listaplanow.gison.pl/zukowice

 

1. Zbiór APP dla Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego do pobrania TUTAJ (kliknij, aby pobrać).

2. Zbiór APP dla Studium do pobrania TUTAJ (kliknij, aby pobrać).

 

 
PLANOWANIE PRZESTRZENNE

UWAGA! Studium i rysunki najlepiej jest pobrać klikając na nie prawym przyciskiem myszy a następnie -> zapisz element docelowy jako 


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU DOBRZEJOWICE (Wiekowice)

TEKST PLANU 

RYSUNEK PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBRĘBU DANKOWICE ORAZ CZĘŚCI OBRĘBÓW BUKWICA I NIELUBIA W GMINIE ŻUKOWICE 

TEKST PLANU 

RYSUNEK PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBÓW KAMIONA, SŁONE, ZABŁOCIE I ŻUKOWICE W GMINIE ŻUKOWICE 

TEKST PLANU 

RYSUNEK PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU DOBRZEJOWICE W GMINIE ŻUKOWICE 

TEKST PLANU 

RYSUNEK PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA INSTALACJI HYDROTRANSPORTU W GMINIE ŻUKOWICE 

TEKST PLANU 

RYSUNEK PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FARMY WIATROWEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI GMINY ŻUKOWICE 

TEKST PLANU. 

RYSUNEK PLANU.


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FARMY WIATROWEJ W ZACHODNIEJ CZĘŚCI GMINY ŻUKOWICE 

TEKST PLANU

RYSUNEK PLANU


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU TERENU GÓRNICZEGO "GŁOGÓW GŁĘBOKI PRZEMYSŁOWY" POŁOŻONEGO W GMINIE ŻUKOWICE.

TEKST PLANU 

RYSUNEK PLANU

RYSUNKI MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODARWANIA PRZESTRZENNEGO
UWAGA - CZĘŚĆ OBSZARÓW ZOSTAŁA ZMIENIONA PÓŹNIEJSZYMI PLANAMI
Brzeg Głogowski - osiedle
Brzeg Głogowski - teren
Brzeg Głogowski - tekst planu - XIX/122/2005

Czerna - osiedle
Czerna - teren
 
 
facebook