Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Ogłoszenia o przeznaczeniu działek do zbycia, dzierżawy lub najmu z zasobu Gminy Żukowice

Zarządzenie 117/2020

 

- lokal mieszkalny Nielubia 49/8 – sprzedaż

- działka 22/37 Nielubia – dzierżawa

- pomieszczenie w budynku Nielubia 71 „Punkt przedszkolny” – najem

- pomieszczenie w budynku Kromolin 61 „Punkt przedszkolny” - najem 
 
facebook