Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Ogłoszenia o przeznaczeniu działek do zbycia, dzierżawy lub najmu z zasobu Gminy Żukowice

Zarządzenie 67/2021

 - nieruchomość niezabudowana, działka nr 126/11 obręb Bukwica - sprzedaż w formie bezprzetargowej

- nieruchomość niezabudowana, działka nr 478/1 obręb Dobrzejowice - sprzedaż w formie bezprzetargowej 
 
facebook