Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Gmina Żukowice po raz kolejny pozyskała pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wartość całego projektu, to kwota 344.030,00 zł, z czego Gmina otrzymała kwotę blisko 292 430,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji w Szkole Podstawowej im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim oraz w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Nielubi zostaną zorganizowane nie tylko zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, ale również zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W ramach zadania zaplanowano również zajęcia z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. ale także zajęcia wyjazdowe m.in. do Centrum nauki Kopernik w Warszawie, ExploraPark w Wałbrzychu czy też do ZOO i Hydropolis we Wrocławiu

- Uważam, że bardzo istotne w obecnych czasach jest wsparcie w nauczaniu dzieci i młodzieży. Mam poczucie, że wielu uczniów boryka się trudnościami w nauce i zaległościami, które są wynikiem nieustannie powracających zajęć zdalnych, dlatego bez namysłu zdecydowaliśmy o złożeniu kolejnego wniosku. Jestem pewien, że te dodatkowe zajęcia pomogą naszym dzieciom - mówi Wójt Gminy Żukowice, Krzysztof Wołoszyn.

Przypomnijmy, że w czerwcu ub. roku dobiegł końca podobny projekt, który również finansowany był z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wówczas całkowita wartość zadania to około 225 500 zł, a otrzymane środki to blisko 215.000,00 zł.

Obecnie uwzględniony do dofinansowania projekt pn.: „Rozwój edukacji w Gminie Żukowice” będzie realizowany w okresie d 01.09.2022 roku do 30.06.2023 r., a głównym celem przedsięwzięcia będzie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Żukowice oraz wsparcie podopiecznych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez realizacje zajęć dodatkowych, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 i nauka zdalną.

Projekt pn. „Rozwój edukacji w Gminie Żukowice” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10 Edukacja, działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

 

MAMY DODATKOWE  300 TYS. ZŁ  NA „ROZWÓJ EDUKACJI W GMINIE ŻUKOWICE” - zdjęcie 1

 
 
facebook