Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Zawiadamiam, że w dniu 14 stycznia 2022 r. o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Żukowicach  odbędzie się  XXXV  nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żukowice z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Żukowice na 2022 rok
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żukowice na lata 2022-2028
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi
  7. Zamknięcie sesji.       
                                                                                                                                     

 

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                            /-/ Jarosław Szmidt

 

 
 
facebook