Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Gmina Żukowice pozyskała blisko 50.000 zł na realizację programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”. Wsparciem objęci zostaną opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, co przełoży się w sumie na ponad 1200 godzin opieki wytchnieniowej.

Celem programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki wytchnieniowej może także służyć okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, kiedy opiekunowie z różnych powodów nie mogą wykonywać swoich obowiązków.

- Wiemy ile poświęcenia i zaangażowania wymaga stała opieka nad osobą niepełnosprawną – podkreśla Wójt gminy, Krzysztof Wołoszyn – Program opieki wytchnieniowej realizowany w roku ubiegłym został bardzo pozytywnie przyjęty przez opiekunów osób niepełnosprawnych. Widząc oczekiwania mieszkańców gminy w tym zakresie decyzja o przystąpieniu do Programu była oczywista.

Realizatorem  projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach z siedzibą w Nielubi.

 

 

 

 GMINA ŻUKOWICE POZYSKAŁA BLISKO 50 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW OSÓB ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - zdjęcie 1

 
 
facebook