Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1), od 1 stycznia 2022 r. można składać wniosek o wypłatę wsparcia. Dodatek osłonowy ma stanowić pomoc dla najbardziej potrzebujących osób w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Aby otrzymać dodatek osłonowy, należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nielubi do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.


Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego:

- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

 

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Informacje dotyczące w/w świadczenia udzielane będą również telefonicznie pod nr telefonu: tel. 76 831-42-84

 

WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY

 
 
facebook