Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

W październiku br. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło Konkurs Grantowy pn. „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

Widząc spore zainteresowanie mieszkańców, Gmina Żukowice również przystąpiła do projektu i tym samym w dniu 04.11.2021 r. złożyła wniosek o dofinansowanie.

Wniosek Gminy Żukowice opiewał na kwotę łączną 196 tys. zł i przewiduje 100% dofinansowania.

Ogłoszenie wyników powinno nastąpić do końca grudnia 2021 r. Jeśli Ministerstwo pozytywnie oceni złożony przez Gminę wniosek, wówczas do rodzin zamieszkujących teren Naszej Gminy trafi łącznie aż 56 szt. laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, myszą i klawiaturą.

Mieszkańcy, składając wniosek wskazujący na chęć przystąpienia do programu, zobowiązani byli m.in. do złożenia stosownych oświadczeń potwierdzających zatrudnienie najbliższych w dawniej funkcjonujących PPGR-ach,

Zakupu sprzętu komputerowego w postaci laptopów, ze środków finansowych, przyznanych z Funduszy Europejskich i Ministerstwa Cyfryzacji dedykowany jest uczniom do nauki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

GMINA ŻUKOWICE ZŁOŻYŁA WNIOSEK O WSPRACIE FINANSOWE NA ZAKUP LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN  BYŁYCH PRACOWNIKÓW PPGR - zdjęcie 1

 
 
facebook