Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Wójt Gminy Żukowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2022 - „Prowadzenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych".

https://bip.zukowice.pl/ogloszenie-wojta-gminy-zukowice-75#cnt

 
 
facebook