Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Mamy świetne wiadomości dla mieszkańców Nielubi. Już niebawem będzie bezpieczniej. Chodnik, o który mieszkańcy Nielubi apelowali od wielu lat doczeka się wreszcie realizacji. Niebawem rozpoczną się prace w miejscowości Nielubia, wzdłuż drogi krajowej nr 12 - powstanie chodnik w kierunku cmentarza wraz z oświetleniem i dwoma przejściami dla pieszych. Zakończenie prac zaplanowano na wiosnę 2022 roku.

Droga krajowa nr 12 to jedna z bardziej ruchliwych tras przebiegająca przez teren gminy Żukowice. Przy tak ruchliwej drodze ruch pieszych, przy braku odpowiedniej infrastruktury, jest nie tylko utrudniony, ale stanowi duże zagrożenie.

Już w 2012 z ówczesną radną i sołtysem wsi – Ireną Siewierą zabiegaliśmy o ujęcie tego zadania w Programie Budowy Dróg realizowanego przez GDDKiA. Wtedy się nie udało, ale udało się wpisać to zadanie w Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ciągu drogi krajowej nr 12 i dziś możemy powiedzieć, że już wkrótce zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo na tym odcinku drogi- mówi Krzysztof Wołoszyn – wójt Gminy Żukowice.   

Zadanie obejmuje m.in. budowę nowego odcinka chodnika o długości około 400 m oraz przebudowę istniejących fragmentów tak, aby utworzyły spójny ciąg komunikacyjny. Ponadto przebudowany zostanie system odwodnienia oraz powstanie kanał technologiczny. W planach jest budowa dwóch przejść dla pieszych oraz oświetlenie na odcinku od drogi gminnej w kierunku Bukwicy, do drogi gminnej prowadzącej na cmentarz.

Zarządca drogi krajowej nr 12 tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 12 – Nielubia”. Zadanie to zostało ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, w skład którego wchodzi zadanie dla m. Nielubia. Wartość zadania to w całości zostanie pokryta przez GDDKiA.

Realizacja tego zadania zdecydowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz ułatwi dotarcie do pobliskiego boiska, sklepu, cmentarza czy przystanku autobusowego.

PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 12 W NIELUBI – WYBUDUJĄ CHODNIK  - zdjęcie 1

PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 12 W NIELUBI – WYBUDUJĄ CHODNIK  - zdjęcie 2

PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 12 W NIELUBI – WYBUDUJĄ CHODNIK  - zdjęcie 3

 
 
facebook