Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

W związku z funkcjonowaniem na terenie Gminy Żukowice PGRów, gmina może starać się o grant w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” , którego celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które przekazane będą dzieciom i wnukom byłych pracowników PGR. 

Według informacji uzyskanej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na terenie Gminy Żukowice PGR funkcjonował w miejscowościach: Brzeg Głogowski, Bukwica, Dankowice, Glinica, Szczepów, Żukowice.


Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

- sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;

- ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

- usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.


Osoby uprawnione do otrzymania wsparcia mogą zgłaszać chęć udziału w programie w Urzędzie Gminy Żukowice, pokój nr 12, do 25 października 2021r.


Dokumenty do pobrania:

1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

2. Oświadczenie osoby składającej wniosek we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18 rok życia)

 

 

 

 

 
 
facebook