Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Żukowice.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tj. Dz. U z 2021 poz. 1275), zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Żukowice – od dnia 6 października do dnia 5 grudnia 2021 roku w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice, pok. nr 13, w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczania podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Ochocka 14, 02-495 Warszawa.

https://bip.zukowice.pl/ogloszenie-wojta-gminy-zukowice-71#cnt

 
 
facebook