Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Szanowni Mieszkańcy,
Przypominamy, iż od 1 lipca 2021 r. właściciele lub zarządcy budynku mają obowiązek złożenia deklaracji do CEEB. Deklaracja dotyczy źródła ciepła/ źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 

Deklaracje należy złożyć w formie:

a) elektronicznej – indywidualnie przez mieszkańca

www.zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij

bądź

b) papierowej – dokument złożony w Urzędzie Gminy

Terminy dla mieszkańców:

1. W przypadku budynków istniejących na wysłanie deklaracji jest czas 12 miesięcy;

2. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła.

Szczegółowe informacje dotyczące ewidencji znajdą Państwo pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż ankiety przekazane przez Gminę stanowią odrębny dokument stworzony na potrzeby Inwentaryzacji źródeł ciepła – obowiązek wynikający z Programu Ochrony Powietrza.

Wobec czego złożenie ankiety, nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji do CEEB (poprzez samospis, bądź złożenie dokumentu na właściwym druku do Urzędu Gminy).

 

DEKLARACJA DO CEEB:

Deklaracja A – dla budynków i lokali mieszkalnych

Deklaracja B – dla budynków i lokali niemieszalnych

 

Ankieta Gmina – inwentaryzacja

 
 
facebook