Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Wójt Gminy Żukowice zaprasza mieszkańców gminy Żukowice na bezpłatne badania lekarskie pod kątem profilaktyki chorób nerek, płuc, tarczycy oraz cukrzycy. Program skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkałych na terenie gminy Żukowice, które wcześniej nie były zdiagnozowane i nie leczyły się z powodu chorób, z zakresu których prowadzone będą badania i konsultacje. Badania lekarskie i konsultacje z lekarzami specjalistami będą się odbywać na przełomie miesiąca września i października bieżącego roku.

 

Nabór uzupełniający odbywać się będzie w Urzędzie Gminy w Żukowicach w dniach:

od 13 -16  września 2021 r. od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy urzędu, do wyczerpania limitów wolnych miejsc.

Rejestracja na badania wymaga osobistego stawiennictwa.

 

Badania mają charakter profilaktyczny i mają na celu zadbanie o zdrowie mieszkańców gminy Żukowice poprzez ułatwienie dostępu do lekarzy specjalistów  oraz do badań profilaktycznych. Wczesne wykrycie nieprawidłowości i właściwa diagnostyka to większa szansa na leczenie zakończone powrotem do zdrowia.

Realizatorem projektu będzie Głogowski Szpital Powiatowy.

 

„PROFILAKTYKA CHORÓB TARCZYCY – PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA”(liczba wolnych miejsc: 16)

 

„WCZESNA DIAGNOSTYKA I PROFILAKTYKA CHORÓB NEREK” (liczba wolnych miejsc: 33)

 

„WCZESNA DIAGNOSTYKA I PROFILAKTYKA CHORÓB PŁUC”(liczba wolnych miejsc: 32)

 

„PROFILAKTYKA CUKRZYCY” - (liczba wolnych miejsc: 36)

 

W przypadku zarejestrowania się pacjent otrzyma skierowanie na badanie, z którym uda się na badania do Głogowskiego Szpitala Powiatowego.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem udzielanych świadczeń na stronie internetowej www.zukowice.pl  gdzie znajdą Państwo szczegółowe  informacje  i  warunki  uczestnictwa  w  programie  oraz  niezbędne załączniki do wypełnienia przez mieszkańców, aby skorzystać z określonych badań.

Warunkiem przystąpienia do badań jest pozytywne zweryfikowanie złożonego oświadczenia dot. zobowiązań wobec gminy.

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY  NA BEZPŁATNE  BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA  MIESZKAŃCÓW  GMINY ŻUKOWICE - zdjęcie 1

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY  NA BEZPŁATNE  BADANIA PROFILAKTYCZNE DLA  MIESZKAŃCÓW  GMINY ŻUKOWICE - zdjęcie 2

 
 
facebook