Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Przypominamy, że można pobierać wnioski na stypendium szkolne o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski będą do pobrania w tut. urzędzie w pokoju nr 7, na stronie internetowej tut. urzędu:  www.zukowice.pl , w szkołach na terenie gminy Żukowice oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowicach z/s w Nielubi.


Termin złożenia wniosków: od 1 - 15 września 2021 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i pracowników służb społecznych do 15 października 2021 r.

Przypomina się, że stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł.


Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą przyjmowane!

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy Żukowice

                                                                                                        Krzysztof Wołoszyn

POBIERZ WNIOSEK

OŚWIADCZENIE O NUMERZE KONTA

 
 
facebook