Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Miło nam poinformować Państwa, że Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych będących własnością gminy.

W ramach ogłoszonego konkursu Gmina Żukowice pozyskała środki finansowe w wysokości 26 045,00 zł, które stanowią 50 % wartości zadania.

W ramach dotacji Gmina planuje wykonać konserwację poszczególnych rowów melioracyjnych zlokalizowanych w obrębach Kłoda i Zabłocie, gmina Żukowice.

Całkowity koszt realizacji to kwota ponad 52 tys. zł. W ramach zadania planuje się:

- naprawę istniejącego umocnienia skarp w m. Kłoda

- naprawę  przepustów w m. Zabłocie

- bieżącą konserwację (wykoszenie, odmulenie)

Realizacja zadania jest planowana na przełomie lipiec/sierpień 2021 r.

 
 
facebook