Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, iż od 1 lipca 2021 r. właściciele lub zarządcy budynku mają obowiązek składania deklaracji do CEEB. Deklaracja dotyczy źródła ciepła/ źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 

Deklaracje będzie można złożyć w formie:

  1. Elektronicznej – indywidualnie przez mieszkańca

www.zone.gunb.gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij

  1. Papierowej – dokument złożony w Urzędzie Gminy

 Terminy dla mieszkańców:

  1. W przypadku budynków istniejących na wysłanie deklaracji jest czas 12 miesięcy;
  2. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła

 Szczegółowe informacje dotyczące ewidencji znajdą Państwo pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja A – budynki i lokale mieszkalne

Deklaracja B – budynki i lokale niemieszkalne

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SPALANIA PALIW W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH - zdjęcie 1

 
 
facebook