Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Podczas dzisiejszej, uroczystej Sesji, radni Rady Gminy Żukowice, kolejny raz jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Żukowice – Krzysztofowi Wołoszynowi absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok, które jest wyrazem akceptacji pracy Wójta za rok 2020.

Gratulacje złożyli m.in. radni, kierownicy jednostek organizacyjnych i sołtysi.

Jak podkreślił w swojej wypowiedzi Wójt - rok 2020 był wyjątkowy trudny ze względu na pandemię koronawirusa. Tym bardziej cieszy fakt, że wszystkie zaplanowane działania, zarówno te małe jak i duże, zrealizowaliśmy.

- Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by budżet za rok 2020 został prawidłowo zrealizowany. Zarządzanie publicznymi pieniędzmi to bardzo odpowiedzialne zadanie. Wymaga skrupulatności, rozwagi i dużej wiedzy, a na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek. To do tych wszystkich osób kieruję słowa uznania i podziękowania. – mówi Wójt Gminy Żukowice – Krzysztof Wołoszyn.

Słowa podziękowania popłynęły w kierunku dyrektorów, kierowników, pracowników Urzędu Gminy Żukowice, sołtysów oraz radnych.

Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w związku ze złożonym wnioskiem przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy. Ważnym punktem obrad było również zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok, w którym radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały.

Podczas sesji Wójt przedstawił również obszerny raport o stanie Gminy Żukowice za 2020 rok, w którym szczegółowo omówił zrealizowane działania w zakresie inwestycji, oświaty, kultury i sportu.

Zdj. dzięki uprzejmości Leszek Wspaniały

Galeria zdjęć dostępna na stronie: www.miedziowe.pl

WÓJT GMINY ŻUKOWICE Z ABSOLUTORIUM ZA ROK 2020 - zdjęcie 1 WÓJT GMINY ŻUKOWICE Z ABSOLUTORIUM ZA ROK 2020 - zdjęcie 2 WÓJT GMINY ŻUKOWICE Z ABSOLUTORIUM ZA ROK 2020 - zdjęcie 3 WÓJT GMINY ŻUKOWICE Z ABSOLUTORIUM ZA ROK 2020 - zdjęcie 4
 
 
facebook