Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Już niebawem w Nielubi rozpocznie się budowa kolejnej części chodnika przy drodze gminnej w m. Nielubia. Właśnie została podpisana umowa na roboty budowlane polegające na budowie chodnika w m. Nielubia (etap 3b). To kontynuacja prac z 2020 roku, podczas których wybudowano chodnik po prawej stronie drogi gminnej od drogi krajowej mówi Krzysztof Wołoszyn wójt Gminy Żukowice.

Planowana inwestycja zakłada budowę chodnika na długości blisko 160 metrów odcinka drogi po stronie lewej od przejścia dla pieszych do połączenia z chodnikiem biegnącym z nowego osiedla w m. Nielubia.

Inwestycja zakłada również regulację studzienek, oznakowanie poziome jezdni wraz z oznakowaniem pionowym nowego przejścia dla pieszych oraz wycinkę krzaków, a w miejscach o znacznych różnicach poziomu terenu planuje się montaż poręczy/barier ochronnych.

Budowa przedmiotowego chodnika wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa na drodze gminnej o wzmożonym natężeniu ruchu drogowego oraz poprawi wizerunek Gminy Żukowice i m. Nielubia.

Rozpoczęcie prac zostało zaplanowane na przełom czerwca i lipca, a ich zakończenie to koniec lipca br. Wartość zadania to kwota blisko 110.000,00 zł

BUDOWA CHODNIKA W NIELUBI - zdjęcie 1

BUDOWA CHODNIKA W NIELUBI - zdjęcie 2

BUDOWA CHODNIKA W NIELUBI - zdjęcie 3

 
 
facebook