Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Ilustracja do artykuły: DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" EDYCJA 2021

Gmina Żukowice znalazła się wśród nielicznych jednostek samorządowych województwa dolnośląskiego, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021. Na realizację zadania Gmina otrzymała blisko 20 tys zł.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Program ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Gmina będzie realizowała program w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 
 
facebook