Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Wójt Gminy Żukowice zawiadamia, iż z uwagi na przedłużenie terminu wydania opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu dla przedsięwzięcia pn.: „ Przebudowa i rozbudowa mleczarni Reha Poland Sp. z o. o. w Brzegu Głogowskim o część techniczno - magazynową”, został wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy, tj. do dnia 7 lipca 2021 r.

TREŚĆ OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY ŻUKOWICE

 
 
facebook