Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Wójt Gminy Żukowice ogłasza nabór na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy Żukowice.

Stanowisko: konserwator – 1 etat.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Żukowice, teren Gminy Żukowice

Wymagania niezbędne:

O udziału w konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

1. Posiadające obywatelstwo polskie.

2. Posiadające wykształcenie podstawowe.

3. Posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystające z pełni praw.

4. Posiadające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

5. Posiadające prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

Mile widziane uprawnienia palacz kotłów c.o. i ważne świadectwo kwalifikacyjne.

Więcej informacji dotyczących naboru na w/w stanowisko pracy wraz kwestionariuszem i oświadczeniem RODO znajdą Państwo na stronie: https://bip.zukowice.pl/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-pracownika-obslugi-1#cnt (KLIKNIJ)

 
 
facebook