Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn podpisał umowę na budowę chodnika w m. Kromolin. Budowa chodnika, będzie kontynuacją rozpoczętych prac z roku 2019, gdzie gmina wykonywała drogę od cmentarza wraz budową chodnika – po lewej stronie.

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach. Pierwszy obejmie swoim zakresem prace na sieci wodociągowej, tj. wymianę obecnego wodociągu na nowy wraz z przyłączami. Drugi etap to budowa chodnika na długości 212 m o zmiennej szerokości od 1,5 m do 2,5m z kostki betonowej. Na tym etapie zostaną wykonane dodatkowo zjazdy o nawierzchni z kostki kamiennej, do posesji położonych wzdłuż drogi objętej inwestycją.

Aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, w szczególności pieszych, zostanie wykonane pełne oznakowanie poziome i pionowe jezdni w tym nowo powstałego przejścia dla pieszych. Elementem zadania jest również wymiana 4 starych opraw oświetleniowych na nowe oprawy typu LED.

Budowa tego odcinka ułatwi mieszkańcom Kromolina bezpieczne i komfortowe dotarcie do wielu ważnych punktów na terenie miejscowości np. do świetlicy wiejskiej, przystanku autobusowego czy placu zabaw. Łatwiej będzie też można dostać się do skrzynek pocztowych czy przeczytać informacje na tablicy ogłoszeń.

Wartość inwestycji to ponad 160 000 zł. Planowany termin rozpoczęcia prac to połowa czerwca, a zakończenie zadania - koniec lipca bieżącego roku.

Wykonawcą prac budowlanych będzie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Zygmunt Jaremowicz.

WKRÓTCE ROZPOCZNIE SIĘ WYMIANA SIECI I BUDOWA CHODNIKA W KROMOLINIE - zdjęcie 1 WKRÓTCE ROZPOCZNIE SIĘ WYMIANA SIECI I BUDOWA CHODNIKA W KROMOLINIE - zdjęcie 2 WKRÓTCE ROZPOCZNIE SIĘ WYMIANA SIECI I BUDOWA CHODNIKA W KROMOLINIE - zdjęcie 3
 
 
facebook