Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Kolejne środki finansowe zasilą budżet Gminy Żukowice. Właśnie otrzymaliśmy kolejną dobrą informację z Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą przekazania dotacji na rzecz Naszej Gminy w kwocie 29.500,00  zł, na zadanie „Przebudowy drogi wewnętrznej w m. Szczepów”.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o wynikach naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, gdzie Gmina Żukowice otrzymała wsparcie w wysokości 185 231 zł na przebudowę drogi w Szczepowie.

Całkowita wartość zadania to ponad 260 000 zł. Pozostała kwota na przebudowę drogi w Szczepowie pochodzić będzie z budżetu gminy.

Obecnie trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie firmy, która przeprowadzi prace budowlane. Przebudowa zakłada wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na długości 295 m wraz z obustronnym utwardzeniem pobocza. Ponadto w ramach przedmiotowego zamówienia zostanie wykonana wymiana opraw oświetleniowych na wysięgnikach oraz montaż znaków drogowych regulujących zasady ruchu drogowego i bezpieczeństwa na tym odcinku drogi – mówi Krzysztof Wołoszyn wójt gminy.

Rozpoczęcie prac planowane jest już w czerwcu tego roku. Jeśli realizacja zadania będzie przebiegać zgodnie z planem, niebawem mieszkańcy gminy będą mogli poruszać się po nowo wyremontowanej drodze w Szczepowie.

Przebudowa tego odcinka z pewnością ułatwi przemieszczanie się po terenie gminy, skróci czas przejazdu i wpłynie na komfort podróżowania. Poprawi się także estetyka Szczepowa. Jednak najważniejszą korzyścią płynącą z realizacji tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa.

MAMY KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE NA ZADANIE PRZEBUDOWY DROGI W SZCZEPOWIE - zdjęcie 1  MAMY KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE NA ZADANIE PRZEBUDOWY DROGI W SZCZEPOWIE - zdjęcie 2

 
 
facebook