Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Gmina Żukowice pozyskała środki finansowe na wsparcie dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w ramach ministerialnego programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

Łączny koszt programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 to 445.961,00 zł z czego na ten cel Gmina Żukowice pozyskała 404.083,61 zł.

Te pieniądze pozwolą na zatrudnienie asystentów, mających świadczyć pomoc w codziennych czynnościach i w funkcjonowaniu w życiu społecznym dla 16 osób z niepełnosprawnością z terenu gminy Żukowice, co przełoży się łącznie na 7392 godziny usług asystenckich.

Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz pobudzanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, poprzez pomoc w takich czynnościach jak:

- wykonywanie czynności dnia codziennego,

- wyjście, powrót lub dojazd z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

- załatwianie spraw urzędowych;

- korzystanie z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

- zaprowadzanie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

 

 
 
facebook