Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Ilustracja do artykuły: INFORMACJA DOTYCZĄCA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU GRANTOWEGO NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

W związku z trwającym naborem wniosków na wymianę źródeł ciepła, informujemy, że warunkiem koniecznym do zakwalifikowania kosztów projektu jest wykonanie instalacji z zastosowaniem OZE (odnawialne źródła energii) przez certyfikowanego instalatora.

Rejestr certyfikowanych instalatorów znajduje się na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego:

https://www.udt.gov.pl/certyfikacja-instalatorow-oze/rejestr-certyfikowanych-instalatorow-wydanych-certyfikatow-i-ich-wtornikow lub https://tiny.pl/71f1p

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie informacje dotyczące projektu m.in. zasad, kryteriów wyboru,  wzory dokumentów znajdą Państwo na stronie głównej projektu pod adresem:  http://projekty.nowe.polkowice.eu/projekty/piece/

 
 
facebook