Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie
Celem Konkursu "GMINA ŻUKOWICE W OBIEKTYWIE - CZTERY PORY ROKU - LATO" jest wykonanie fotografii okazujących najciekawsze obiekty i piękno natury na terenie gminy Żukowice, a ponadto:
 
- rozwijanie wrażliwości artystycznej.
- prezentacja twórczości mieszkańców w dziedzinie fotografii.
- rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
- rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.
- rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczestników.
- fotograficzne przedstawienie walorów Gminy Żukowice.
- promocja atrakcyjnych zakątków gminy za pomocą fotografii.

Fotografie będą wykorzystane w materiałach promocyjnych Gminy, a prace konkursowe należy przesyłać pocztą lub dostarczać osobiście na adres:
 
Gmina Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice
z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY – CZTERY PORY ROKU - LATO
 
Termin nadsyłania prac: 20.06.2020 r. - 22.09.2020 r.
 
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który wraz z kartą zgłoszeniową można otrzymać w Urzędzie Gminy.
 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Żukowice:
- Agnieszka Tupadło, nr tel.  76 831 42 41 wewn. 47
- Izabela Szymczak, nr tel. 76 831 42 41 wewn. 47
 
 
 
 
facebook