Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Celem aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, Mieszkańcom obszarów nieskanalizowanych przypominamy o wypełnieniu ankiet, którą jak najszybciej należy dostarczyć do sołtysa lub Urzędu Gminy w Żukowicach, w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2022 r.

ANKIETA - plik do pobrania

 

 
 
facebook