Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

W obu szkołach w naszej Gminie w roku szkolnym 2022/2023 realizowany będzie Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka. Jest to program  realizowany w współpracy ze Studenckim   Kołem   Naukowym   Onkoma   działającym przy   Klinice  Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – we    współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Program przeznaczony jest uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Przyczynia się on do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie czerniaka.

Po skończonych zajęciach uczniowie będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE („czerniakowe abecadło”). Warto również podkreślić, iż dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia tych niezwykle prostych acz skutecznych działań profilaktycznych.

Czerniak jest nowotworem złośliwym wywodzącym się z melanocytów. Według najnowszych danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2019r. liczba nowych rozpoznań czerniaka oraz zgonów z powodu czerniaka,  w porównaniu tylko z danymi z 2010 r., jest wyższa  o prawie 50%. Tylko w ubiegłym roku zanotowano aż 4356 przypadków nowych zachorowań, co w porównaniu z rokiem 1980 stanowi wzrost aż o 712%! Co więcej, na czerniaka można zachorować w każdym momencie życia. Nie istnieje limit wieku, po przekroczeniu którego ryzyko czerniaka maleje. Zasadniczą przyczyną niniejszego stanu jest nadal rozpoznawanie nowotworu w zaawansowanym stadium, co wynika w dalszym ciągu ze zbyt niskiej świadomości społecznej na temat czerniaka – czym jest, jakie są czynniki ryzyka zachorowania oraz jakie są metody skutecznej profilaktyki.

 

 
 
facebook