Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Rozpoczęły się prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego w m. Słone. Na tym terenie już niebawem powstanie boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy z obrzeżami betonowymi na ławie betonowej.

Boisko będzie wyposażone w urządzenia i akcesoria sportowe tj. bramki, słupy i siatki do siatkówki, kosze do koszykówki, szafę na sprzęt sportowy. W ramach zadania planuje się również  montaż piłkochwytów.

Teren zostanie uzupełniony obiektami małej architektury tj. ławki oraz kosze na  śmieci.

Projektowane boisko będzie miało charakter obiektu sportowego ogólnie dostępnego, przeznaczonego dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Planowany termin zakończenia inwestycji – koniec kwietnia 2023 r.

Planowany koszt realizacji inwestycji to kwota blisko 450.000,00 zł

 

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W M. SŁONE - zdjęcie 1    ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W M. SŁONE - zdjęcie 2    ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W M. SŁONE - zdjęcie 3    ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W M. SŁONE - zdjęcie 4

 
 
facebook