Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

W związku z koniecznością aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków Wójt Gminy Żukowice zwraca się do Mieszkańców obszarów nieskanalizowanych z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Żukowicach lub sołtysa jak najszybciej, w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2022 r.

ANKIETA - plik do pobrania

 
 
facebook