Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Rozpoczęły się pierwsze prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w m. Kłoda.

W ramach zadania zaplanowano budowę zadaszonej altany rekreacyjnej, montaż urządzeń towarzyszących tj. ławek i koszy parkowych, budowę kładek dla pieszych nad istniejącym rowem, budowę ogrodzenia przy istniejącym boisku do gier.

Prace swoim zakresem obejmują również wykonanie utwardzeń powierzchni gruntu w świetle projektowanych ciągów pieszych i placów.  Projektowana powierzchnia wzbogacona będzie o nasadzenia roślinne.  W ramach zadania planuje się również wykonanie oświetlenia terenu.

Teren będzie stanowił miejsce do wypoczynku i spędzania wolnego czasu dla naszych mieszkańców.

Planowany termin zakończenia zadania 30.04.2023 r.

Wartość całkowita zadania to kwota blisko 850.000,00 zł  z czego jego realizacja możliwa jest dzięki pozyskanym środkom z „Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład” i budżetu gminy.

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. KŁODA - zdjęcie 1

ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. KŁODA - zdjęcie 2  ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. KŁODA - zdjęcie 3  ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. KŁODA - zdjęcie 4  ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W M. KŁODA - zdjęcie 5

 
 
facebook