Witamy na stronie Gminy
Żukowice
Gminy Żukowice
Witamy na stronie

Rozporządzenie porządkowe nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wody rzeki Odry na terenie województwa dolnośląskiego, zostało opublikowane w dzienniku.

W związku z istniejącym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadza się zakaz korzystania z wód: rzeki Odry, kanałów odrzańskich, starorzeczy połączonych z Odrą, urządzeń i obiektów wodnych funkcjonalnie związanych z rzeką Odrą na terenie województwa dolnośląskiego obejmujący:

1) zakaz wchodzenia do wody, w tym, kąpieli;

2) zakaz pojenia zwierząt;

3) zakaz połowu ryb.

Link do opublikowanej pozycji: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/4043/

 

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO - ZAKAZ KORZYSTANIA Z WODY RZEKI ODRY - zdjęcie 1

 
 
facebook